Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Поточні фінансові інвестиції

Поточні фінансові інвестиції
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Поточні  фінансові  інвестиції

Під  поточними  фінансовими   інвестиціями  розуміються  фінансові  інвестиції  на  термін, що  не  перевищує  один  рік, які  можуть  бути  вільно  реалізовані  в  будь-який  момент  (крім  інвестицій, котрі  є  еквівалентами  грошових  коштів).
У  балансі  поточні  фінансмові  інвестиції  відображаються  в  складі  оборотних  активів  підприємства  за  статтею  “Поточні  фінансові  інвестиції”. До  цього  твиду  інвестицій  належать  вкладення  підприємством  тимчасово  вільних  коштів  у  банківські  депозити, короткострокові  цінні  папери  та  інші  дохідні  фінансові  інструменти  з  метою  формування  ліквідних  резервів  та  одержанняф  доходів. Поточне  фінагнсове  інвестування  може  здійснюватися  також  у  рамках  політики  рефінансування  дебіторської  заборгованості.
Поточними  фінансовими  інвестиціями, крім  того, вважаються  векселі, якщо  вони  використовуються  як  цінний  папір. Зокрема, за  позицією  “пточні  фінансові  інвестиції”  можуть  бути  відображені  векселі, що  придбаваються  нижче  за  номінальну  вакртість  з  метою  зарахування  кредиторської  заборгованості  в  сумі  номіналу  векселя.
Окрім  цього, поточними  можуть  бути  й  інвестиції  в  асоційовані, дочірні  підприємства  та  спільну  діяльність  зі  створенням  юридичної  особи, якщо  вони  придбані  та  утримуються  виключно  для  продажу  протягом  12  місяців  з  дати  придбання, або  відповідні  асоційовані  чи  дочірні  підприємства  ведуть  діяльність  в  умовах, які  обмежують  їх  здатність  передавати  кошти  інвестору  протягом  періоду, що  перевищує  12  місяців.
Управління  поточними  фінансовими  вкладеннями  слід  узгоджувати  із  політикою  оптимізації  залишків  грошових  коштів  на  банківських  рахунках  та  формування  резервів  ліквідності. Тут  фінансисту  у  пригоді  можуть  стати  широко  відомі  в  світі  моделі  управління  вільними  залишками  грошових  коштів  на  поточних  рахунках:  модель  Баумоля, модель  Міллера-Орра  та  модель  Баранека. Згідно  з  цими  моделями  рішення  щодо  обсягів  та  кількості  операцій  у  рамках  поточних  інвестицій  слід  приймати, враховуючи  такі  чинники:
-    прогнозовані  доходи  від  поточних  фінансових  інвестицій;
-    накладні  витрати, пов’язані  із  здійсненням  інвестицій  і  дезінвестицій;
-    величину  втрачених  доходів  у  разі  зберігання  залишків  кошщтів  на  рахунку  в  банку.


 

You have no rights to post comments