Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Довгострокові фінансові інвестиції

Довгострокові фінансові інвестиції
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Довгострокові  фінансові  інвестиції

Під  довгостроковими  фінансовими  інвестиціями  розуміються  фінансові  інвестиції  на  період  понад  один  рік, а  також  усі  інші  інвестиції, котрі  не  можуть  бути  вільно  реалізовані  у  будь-який  момент.
Об’єктами  довгострокового  фінансового  інвестування  можуть  бути:
-    цінні  папери, які  засвідчують  право  власності;
-    цінні  папери, що  засвідчують  відносини  позички;
-    облігації  державних  та  місцевих  позик;
-    вкладення  в  статутний  капітал  інших  підприємств, створених  на  території  країни  та  за  кордоном.
До  складу  довгострокових  фінансових  інвестицій, що  обліковуються  за  методом  участі  в  капіталі, належать:
-    інвестиції  в  асоційовані  підприємства – підприємства, в  яких  інвестору  належить  блокувальний  (понад  25%)  пакет  акцій  і  яке  не  є  дочірнім  або  спільним  підприємством  інвестора;
-    вкладення  у  дочірні  підприємства – підприємства, що  перебувають  під  контролем  материнського (холдингового)  підприємства  (контроль- вирішальний  вплив  на  фінансову, господарську  і  комерційну  політику  підприємства  з  метою  одержання  вигод  від  його  діяльності);
-    вкладення  в  спільну  діяльність – господарська  діяльність  зі  створенням  юридичної  особи, яка  є  об’єктом  спільного  контролю  двох  або  більше  сторін  відповідно  до  письмової  угоди  між  ними.
Інвестиційні  рішення  можуть  прийматися  лише  за  наявності  відпаовідних  фінансових  джерел. У  противному  разі  інвестор  може  стати  неплатоспроможним  з  усіма  наслідками, які  з  цього  випливають. Довгострокові  інвестиційні  вкладення  доцільно  здійснювати  за  рахунок  власного  капіталу, довгострокових  позичок  чи  коштів, які  вивільняються  в  результаті  дезінвестицій.


 

You have no rights to post comments