Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Сутність і класифікація фінансових інвестицій підприємства

Сутність і класифікація фінансових інвестицій підприємства
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Сутність  і  класифікація  фінансових  інвестицій  підприємства

Інвестиції – це  всі  види  майнових  та  інтелектуальних  цінностей, що  вкладаються  в  об’єкти  підприємницької  та  інших  видів  діяльності, в  результаті  якої  створюється  прибуток  або  досягається  соціальний  ефект.
Приймаючи  рішення  щодо  вкладення  коштів  у  той  чи  інший  об’єкт  інвестицій, потенційні  інвестори  повинні  визначитися  з  такими  основними  питаннями:
1)    цілі  інвестування;
2)    сума  коштів, яку  вони  можуть  інвестувати;
3)    строки, на  які  кошти  можуть  бути  заморожені  в  інвестиційні  вкладення;
4)    собівартість  окремого  об’єкта  інвестицій;
5)    сума  доходів, на  яку  вони  можуть  розраховувати, вклавши  кошти  в  об’єкт  інвестицій;
6)    можливі  вигоди  та  доходи  від  альтернативного  використання  капіталу;
7)    ризики, пов’язані  з  інвестуванням;
8)    ліквідність  фінансових  інвестицій, тобто  швидкість  і  спроможність  їх  трансформації  у  грошові  кошти.
Інвестиції  здебільшого  класифікуються  за  такими  ознаками:
-    об’єктами  вкладення;
-    строками  інвестування;
-    характером  участі  в  інвестиційному  процесі.
Під  фінансовими  інвестиціями  розуміються  активи, які  утримуються  підприємством  з  метою  збільшення  прибутку, зростання  вартості  капіталу  або  інших  вигід  для  інвестора.
До  основних  цілей  здійснення  фінансових  інвестицій  підприємств  належать:
-    одержання  прибутку;
-    поглинення  чи  здобуття  контролю  над  підприємством-конкурентом, у  т.ч.  з  метою  його  ліквідації;
-    створення  інтегрованих  корпоративних  структур;
-    поліпшення  фінансово-господарських  зв’язків  з  посточальниками  сировини  та  споживачами  готової  продукції;
-    диверсифікація  діяльності  та  одержання  доступу  до  певного  сегмента  ринку;
-    збереження  ліквідних  резервів.
Доходи, отримані  підприємством  від  здійснення  фінансових  інвестицій, відображаються  у  звіті  про  фінансові  результати  за  такими  позиціями:
-    досвід  від  участі  в  капіталі – дохід, отриманий  від  інвестицій  в  асоційовані, спільні  або  дочірні  підприємства, облік  яких  ведеться  за  методом  участі  в  капіталі;
-    інші  фінансові  доходи – дивіденди, проценти, сума  збільшення  балансової  вартості  інвестицій  та  інші  доходи, отримані  від  фінансових  інвестицій;
-    інші  доходи – дохід  від  реалізації  фінансових  інвестицій.
Витрати  та  збитки  від  фінансових  інвестицій  у  звіті  про  фінансові  результати  відображаються  за  статтями:
-    втрати  від  участі  в  капіталі – збиток, спричинений  інвестиціями  в  асоційовані, дочірні  та/або  спільні  підприємства;
-    інші  витрати – собівартість  реалізації  фінансових  інвестицій; втрати  від  уцінки  інвестицій, сума  зменшення  балансової  вартості  інвестицій; втрати  від  зменшення  корисності  вкладень  відображаються  з  одночасним  зменшенням  балансової  вартості  фінансових  інвестицій.


 

You have no rights to post comments