Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Реорганизація підприємства, спрямована на його розукрупнення

Реорганизація підприємства, спрямована на його розукрупнення
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Реорганизація  підприємства, спрямована  на  його  розукрупнення

Розукрупнення  підприємства  (поділ, виділення)  здійснюється, як  правило, в  таких  випадках:
1.    Якщо  у  підприємства  поряд  з  прибутковими  секторами  діяльності  є  значна  кількість  збиткових  виробництв. Метою  розукрупнення  при  цьому  є  виділення  підрозділів, які  санаційно  спроможні  для  проведення  їх  фінансового  оздоровлення, в  т.ч.  шляхом  приватизації. Структурні  ж  підрозділи, які  не  підлягають  санації, залишаються  в  організаційній  структурі  підприємства, яке  з  часом  оголошується  банкрутом.
2.    Якщо  у  підприємств  високий  рівень  диверсифікації  сфер  діяльності  і  до  них  виявляють  інтерес  кілька  інвесторів. Тож, у  результаті  розукрупнення  кожен  з  інвесторів  може  вкласти  кошти  в  ту  сферу, яка  його  найбільше  приваблює, не  обтяжуючи  себе  при  цьому  непрофільними  виробничими  структурами.
3.    При  проведенні  передприватизаційної  підготовки  державних  підприємств  з  метою  підвищення  їх  інвестиційної  привабливості.
4.    За  рішенням  антимонопольних  органів, якщо  підприємства  зловживають  монопольним  становищем  на  ринку.
5.    З  метою  створення  інтегрованих  корпаротивних  структур, наприклад  у  результаті  виділення  з  материнської  компанії  дочірніх  підприємств.
Реорганизація  шляхом  поділу. Поділ – це  спосіб  реорганізації, за  якого  одна  юридична  особа  припиняє  свою  діяльність, а  на  її  базі  створюється  кілька  нових  підприємств, оформлених  у  вигляді  самостійних  юридичних  осіб.
Реорганизація  виділенням. Згідно  із  Законом  “Про  підприємства  в  Україні”  підприємство  може  бути  створене  в  результаті  виділення  зі  складу  діючого  підприємства  одного  або  кількох  структурних  підрозділів, а  також  на  базі  структурної  одиниці  діючих  об’єднань  за  рішенням  їх  трудових  колективів, за  згоди  власників  або  уповноваженого  ними  органу. При  виділенні  з  підприємства  одного  або  кількох  нових  підприємств  до  кожного  з  них  переходять  за  роздільним  актом  у  відповідних  частинах  майнові  права  та  обов’язки  реорганізованого  підприємства.
Роздільний  баланс – це  баланс  підприємства, що  реорганізується  шляхом  поділу  чи  виділення, на  день  припинення  його  діяльності, в  якому  окремими  позиціями  відображаються  активи  і  пасиви, розподілені  між  ним  і  підприємствами-правонаступниками.


 

You have no rights to post comments