Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Загальні передумови реорганизації

Загальні передумови реорганизації
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Загальні  передумови  реорганизації

Необхідною  передумовою  реорганизації  суб’єктів  господарювання  є  відповідне  рішення  власників, яке  приймається  після  детального  економіко-правового  обгрунтування  менеджментом  підприємства  доцільності  такої  операції. Доведення  до  носіїв  рішень  переваг  реорганизації  здійснюється  в  ході  доповіді  про  реорганизацію. У  ній  акцентується  увага  на  основних  завданнях  та  мотивах  реорганизації, в  загальних  рисах  змальовується  реорганизаційний  процес  та  його  фінансово-правові  наслідки  для  власників.
Основним  документом, який  визначає  права  та  обов’язки  сторін  у  ході  реорганизації  і  має  забеспечувати  оперативне  її  проведення  та  безперебійну  роботу  підприємств, є  угода  про  умови  проведення  реорганизації  (план  реорганизації). Цей  документ  в  обов’язковому  порядку  має  регламентувати  такі  питання:
-    призначення  комісій  для  проведення  реорганизації  у  складі  представників  підприємств, що  реорганізуються;
-    повний  перелік  та  обсяг  активів  і  пасивів  підприємств, що  реорганизуються, які  підлягають  прийманню-передачі  в  обмін  на  корпоративні  права  правонаступника, а  також  строки  та  порядок  оформлення  такої  передачі;
-    перелік  документів  фінансового  та  інших  видів  обліку, незакінчених  діловодством  справ, бланків  суворої  звітності, архівів  чи  описів  архівів, що  підлягають  прийманню-передачі, а  також  строки  передачі;
-    пропорції  (коефіцієнти)  обміну  корпоративних  прав  реорганізованих  підприємств  на  корпоративні  права  підприємств, які  є  їх  правонаступниками, а  також  суми  можливих  доплат  (чи  компенсацій);
-    строки  обміну  акцій  (свідоцтв  про  внесення  вкладу  до  статутного  капіталу)  акціонерів  підприємства, що  реорганизується, на  акції  (свідоцтво  про  внесення  вкладу  до  статутного  капіталу)  акціонерів  підприємства-правонаступника, порядок  продажу  акцій  акціонерами  та  інші  організаційні  питання, пов’язані  з  формуванням  статутного  капіталу;
-    права, які  надаватимуться  підприємством-правонаступником  власникам  корпоративних  прав, інших  цінних  паперів  та  спеціальних  прав, емітованих  підприємствами, що  припиняють  свою  діяльність  у  результаті  реорганизації;
-    економіко-правові  наслідки  реорганізаційних  заходів  для  працівників  підприємств, що  реорганізуються.
Антимонопольним  законодавством  України  передбачено, що  в  окремих  випадках  з  метою  запобігання  монополізації  ринків  такі  види  реорганизації, як  злиття, поглинання, приєднення, можуть  бути  здійснені  лише  за  умови  одерження  згоди  на  це  Антимонопольного  комітету  України  (АКУ). У  зв’язку  з  цим, до  складу  робочих  груп  з  питань  реорганизації  можуть  входити  також  представники  АКУ. Зазначемо, що  в  Україні  монопольним  вважається  становище  підприємця, частка  якого  на  ринку  певного  товару  перевищує  35 %.
Реєстрація  інформації  про  емісію  акцій  АТ, які  створені  шляхом  реорганизації, здійснюється  до  державної  реєстрації  зазначених  товариств  як  суб’єктів  підприємницької  діяльності.
Приймаючи  фінансові  рішення  в  процесі  реорганизації  підприємств, слід  враховувати  податковий  аспект.


 

You have no rights to post comments