Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Комерціїні кредити

Комерціїні кредити
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Комерціїні  кредити

Комерційний  кредит – це  форма  кредиту, яка  характеризує  відносини  позички  між  двома  суб’єктами  господарської  діяльності, що  виникають  у  результаті  одержаних  авансів  у  рахунок  наступних  поставок  продукції  чи  одержання  товарів  з  відстрочкою платежів.
У  результаті  залучення  товарного  кредиту  у  підприємства  виникає  кредиторська  заборгованість  за  товари. Здебільшого  товарні  кредити  мають  короткостроковий  характер  і  спрямовуються  на  фінансування  оборотних  активів, як  правило, запасів.
У  разі, якщо  постачальник  відвантажує  продукцію  з  відстрочкою  платежу, не  передбачаючи  при  цьому  жодних  знижок  за  дострокову  оплату, то  вартість  залучення  такого  товарного  кредиту  для  позичальника  дорівнюватиме  нулю. Якщо  ж   умовами  контракту  передбачена  залежність  ціни  товару  від  строків розрахунків, тобто  встановлені  певні  знижки  до  базової  ціни  у  разі  здійснення  дострокових  платежів, то  втрачений  дохід  покупця  в  результаті  отримання  товарного  кредиту  можна  трактувати  як  плату  за  користування  позичковим  капіталом. Ефективна  ставка  процента  для  позичальника  (Re)  за  товарним  кредитом  може  розраховуватися  за  такою  формулою:

Re = ( SK / z-h ) *360 ,

де   SK – величина  знижки (%);  h- період  дії  знижки  (днів); z – тривалість  відстрочки  платежу (днів).
На  практиці  досить  часто  використовують  ще  один  алгоритм  розрахунку  ставки  процента  за  користування  товарним  кредитом, який, на  думку  багатьох  фінансистів, дає  можливість  точнішого  визначення  вартості  залучення  товарного  кредиту:

Re = (SK / 1 – 0,01 SK) * (360 / z-h ).

Товарний  кредит  доцільно  використовувати  в  тому  разі, коли  процентна  ставка  за  його  використання  буде  меншою, ніж  ставка  за  банківський  кредит, який  підприємство  може  отримати  на  аналогічний  період.
Оцінка  вартості  залучення  короткостракових  авансів  здійснюється  за  тією  ж  методологією, що  і  товарних  кредитів. Одним  чинників  виникнення  поточної  заборгованості  за  авансами  одержаними  є  уникнення  ризику  неплатежів  за  поставлені  товари.
Довгострокові  аванси  як  джерело  формування  позичкового  капіталу  використовуються  при  виконанні  крупних  замовлень, зокрема  в  будівництві, суднобудуванні, великому  верстатобудуванні  та  в  деяких інших  галузях.
Учасники  кредитних  відносин  при  комерційному  кредиті  можуть  регулювати  свої  господарські  відносини  та  створювати  платіжні  засоби  у  вигляді  векселів – забов’язань  боржника  сплатити  кредитору  зазначену  суму  у  визначений  термін. У  разі  оформлення  комерційного  кредиту  за  допомогою  векселя  інших  угод  про  надання  кредиту  не  укладається.
Факторинг  - це  продаж  дебіторської  заборгованості  на  користь  фінансового  посередника  (факторингової  компанії  чи  банку).
До  найважливіших  функцій  факторингу  належать:
-    функція  фінансування  та  кредитування: підприємства  уступають  право  на  одержання  грошових  засобів  згідно  з  платіжними  документами  на  поставлену  продукцію  в  обмін  на  негайне  одержання  основної  суми  дебіторської  заборгованості;
-    функція  покриття  ризику: ризик  неповернення  кредиторської  заборгованості  переходить  до  фактора;
-    функція  управління  дебіторською  заборгованістю: вся  робота  зі  стягнення  заборгованості  переходить  до  компетенції  фактора.
Розмір  винагороди  по  факторингових  операціях  залежить  від  ризиковості  операції, діючої  процентної  ставки  та  строків  настання  платежу.


 

You have no rights to post comments