Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Різновиди дивідендної політики

Різновиди дивідендної політики
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Різновиди дивідендної політики

Розрізняють три типи дивідендної політики:
консервативна – згідно з якою приоритетною метою розподілу прибутку є виробничий розвиток,  а не поточне споживання у формі дивідендних виплат. Зростає вартість чистих активів підприємства, а відповідно й ринкова вартість;
поміркована (компромісна) – згідно з якою в процесі розподілу прибутку поточні інтереси акціонерів щодо дивідендних виплат стабільно збалансовані з потребами формування власних фінансових ресурсів для забезпечення розвитку підприємства;
агресивна – яка передбачає постійне зростання дивідендних виплат незалежно від результатів фінансової діяльності. Забезпечує високу ринкову вартість акцій то формує позитивний імідж підприємства серед потенційних інвесторів, проте може призвести до фінансових ускладнень, оскільки можливості самофінансування підприємства за рахунок прибутку стають обмеженими.
Ефективність дивідендної політики оцінюють за динамікою ринкової вартості акцій, а також за такими показниками:
-    коефіцієнт дивідендних виплат (КДВ):

КДВ = ФДВ : ПЧ або КДВ = ДА : ПА,

де     ФДВ – фонд дивідендних виплат, сформований відповідно до зворотного
типу дивідендної політики;
ПЧ – сума чистого прибутку підприємства;
ДА – сума дивідендів, виплачуваних на одну акцію;
ПА – сума чистого прибутку в розрахунку на одну акцію.

-    коефіцієнт співвідношення ціни та доходу від акції (КЦ/Д):

КЦ/Д = ЦАР : ДА,

де     ЦАР – ринкова ціна однієї акції.

Хоча підприємство самостійно приймає рішення про проведення дивідендної політики, існують обмеження та таку діяльність. Ціль:
1)    Забезпечити ліквідність підприємства.
2)    Забезпечити грошовими потоками кредиторів. Існують наступні види обмежень:
2.    юридичні;
3.    фінансові;
4.    договірні.
Юридичні обмеження – обмеження, що регламентуються нормативними документами.
Фінансові обмеження – не регламентуються законодавчо, а визначаються логікою розвитку фінансової діяльності підприємства.
Договірні – які містяться в договорах між емітентами й інвесторами.
До юридичних обмежень відносяться наступні:
1)    Не допускається виплата дивідендів за рахунок активів підприємства, якщо вони не перевищують величини статутного фонду.
2)    Формування фонду виплати дивідендів допускається тільки після забезпечення виплати доходів по боргових зобов’язаннях.
Фінансові обмеження:
1)    Частину чистого прибутку необхідно направляти у фонди нагромадження для забезпечення розвитку підприємства.
2)    Частину чистого прибутку необхідно напрявляти на рішення соціальних питань підприємства.
Договірні обмеження:
Величина фонду виплати дивідендів може бути обмежена визначеним відсотком.


 

You have no rights to post comments