Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Збільшення статутного капіталу без залучення додаткових внесків

Збільшення статутного капіталу без залучення додаткових внесків
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Збільшення  статутного  капіталу  без  залучення  додаткових  внесків

Збільшення  статутного  капіталу  підприємства  без  залучення  додаткових  внесків  власників  здійснюється  шляхом  підвищення  номінальної  вартості  акцій  або  на  основі  безплатного  розміщення  серед  держателів  додаткових  корпоративних  прав  пропорційно  до  належної  кожному  власнику  частки  статутного  капіталу. При  цьому  використовуються  такі  основні  джерела:
1.    Чистий  прибуток  звітного  періоду.
2.    Додатковий  вкладений  капітал  або  інший  додатковий  капітал  у  межах  суми  дооцінки  необоротних  активів.
3.    Прибуток, тезаврований  у  попередніх  періодах.
Порядок  збільшення  розміру  статутного  капіталу  акціонерного  товариства  за  рахунок  раніше  сформованих  резервів  чи  реінвестицій  включає  таку  послідовність  дій:
а) прийняття  рішення  про  збільшення  розміру  статутного  капіталу  акціонерного  товариства  та  оформлення  відповідного  протоколу;
б) публікація  у  друкованих  органах  Верховної  Ради  України  або  Кабінету  Міністрів  України, або  офіційному  виданні  фондової  біржі  повідомлення  про  збільшення  розміру  статутного  капіталу  товариства;
в) надання  протоколу  рішення  щодо  збільшення  розміру  статутного  капіталу  та  копії  надрукованого  повідомлення  до  Державної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку  не  пізніше  10  днів  після  його  опублікування;
г) внесення  та  реєстрація  змін  до  статуту  товариства, пов’язаних  зі  збільшенням  розміру  статутного  капіталу;
д) реєстрація  випуску  акцій;
е) оформлення  та  депонування  нового  глобального  сертифіката  випуску  акцій;
є) внесення  інформації  до  системи  реєстру  власників  іменних  цінних  паперів;
ж) виготовлення  бланків  та  видача  акціонерам  сертифікатів  акцій.
У  разі  збільшення  статутного  капіталу  акціонерного  товариства  за  рахунок  реінвестиції  чи  резервів  інформація  про  випуск  акцій  реєстрації  не  підлягає, відкрита  підписка  на  акції  не  здійснюється.


 

You have no rights to post comments