Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Самофінансування підприємств

Самофінансування підприємств
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Самофінансування  підприємств

Основним  внутрішнім  джерелом  фінансування  є  самофінансування, пов’язане  з  реінвестуванням (тезаврацією)  прибутку  у  відкритій  чи  прихованій  формі.
У  світовій  економічній  літературі, залежно  від  способу  відображення  прибутку  в  звітності, зокрема  в  балансі, відокремлюють:
а) приховане  самофінансування;
б) відкрите  самофінансування  (тезаврація  прибутку).
Приховане самофінансування  підприємства  пов’язане  з  використанням  прихованого  прибутку.
Приховані  резерви – це  частина  власного  капіталу  підприємства, яка  жодним  чином  не  відображена  в  його  балансі, отже, обсяг  власного  капіталу  в  результаті  формування  прихованих  резервів  буде  меншим, ніж  це  є  насправді.
Є  два  способи  формування  прихованих  резервів  у  балансі:
1)    недооцінка  активів;
2)    переоцінка  зобов’язань.
Тезаврація  прибутку – це  спрямування  його  формування  власного  капіталу  підприємства  з  метою  фінансування  інвестиційної  та  операційної  діяльності.
Для  визначення  рівня  самофінансування  розраховують  коефіцієнт  самофінансування:

Ксф = Тезаврований  прибуток / Чистий  прибуток.      

Тезаврований  прибуток  відображається  в  балансі  за  такими  позиціями:
-    у  пасиві  за  статтями:  нерозподілений  прибуток; резервний  капітал;  статутний  капітал;
-    в  активі  він  може  бути  спрямований  на  фінансування  будь-яких  майнових  об’єктів: оборотних  і  необоротних; короткострокових  і  довгострокових.


 

You have no rights to post comments