Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Звіт про власний капітал

Звіт про власний капітал
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Звіт  про  власний  капітал

Метою  складання  звіту  про  власний  капітал  є  розкриття  і  аналіз  інформації  щодо  змін  у  складі  власного  капіталу  підприємства  протягом  звітного  періоду.
Звіт  складається  у  формі  шахової  таблиці  в  розрізі  статей, які  включаються  до  складу  першого  розділу  пасиву  балансу  та  причин  їх  зміни. Шаховий  принцип  побудови  звіту  передбачає  розміщення  по  горизонталі  елементів  власного  капіталу, а  по  вертикалі – основних  операцій, які  можуть  призвести  до  зміни  окремих  статей  і  власного  капіталу  в  цілому.
Звіт  про  власний  капітал  складається  на  підставі  балансу, звіту  про  фінансові  результати, а  також  аналітичних  даних  до  відповідних  облікових  регістрів.
Важливим  чинником, який  впливає  на  величину  власного  капіталу  підприємства, є  обсяг  чистого  прибутку (збитку)  та  порядок  його  використання  у  звітному  періоді. Базова  інформація  щодо  цього  міститься  у  звіті  про  фінансові  результати  та  в  рішенні  зборів  власників  підприємства  щодо  порядку використання  прибутку.
У  разі  прийняття  рішення  щодо  використання  чистого  прибутку  звітного  року, нерозподіленого  прибутку  чи  частини  резервного  капіталу  на  виплату  дивідендів  величина  дивідендів  відображається  за  відповідними  позиціями  власного  капіталу  у  дужках  і  зменшує  власний  капітал  підприємства.
Загальна  сума  змін  власного  капіталу, що  відбулися  протягом  звітного  року, визначається  підсумовуванням  і  відніманням  річних  оборотів  за  всіма  позиціями  власного  капіталу.


 

You have no rights to post comments