Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Зменшення статутного капіталу підприємств

Зменшення статутного капіталу підприємств
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зменшення  статутного  капіталу  підприємств

До  основних  цілей  зменшення  статутного  капіталу  слід  віднести  такі:
-    підтримання  курсу  корпоративних  прав, якщо  він  падає (зменшення  статутного  капіталу  здійснюється  для  зрівноваження  (або  перевищення)  номінальної  вартості  акцій (часток)  з  їх  ринковою  ціною);
-    концентрація  статутного  капіталу  в  руках  найактивніших  власників;
-    одержання  санаційного  прибутку, який  спрямовується  на  покриття  балансових  збитків;
-    зменшення  високого  рівня  капіталізації  підприємства  (зменшення  капіталу  при  цьому  є  складовою  обраної  підприємством  дивідендної  політики  чи  політики  диверсифікації  інвесторів);
-    зменшення  надлишку  ліквідності;
-    вихід  окремих  учасників  зі  складу  товариства.
Зменшення  статутного  капіталу  товариства  з  обмеженою  відповідальністю  може  здійснюватися  двома  основними  способами:
а) в  результаті  виходу  одного  або  кількох  учасників  зі  складу  товариства;
б) на  основі  зменшення  частки  у  статутному  капіталі  всіх  чи  окремих  учасників.
Зменшення  розміру  статутного  капіталу  акціонерного  товариства  може  відбуватися  за  такими  способами:
а) зменшення  номінальної  вартості  акцій;
б) зменшення  кількості  акцій  існуючої  номінальної  вартості.
В  останньому  випадку  можливі  такі  варіанти:
-    зменшення  кількості  акцій  на  основі  їх  конверсії;
-    безкоштовна  передача  акцій  до  анулювання;
-    зменшення  кількості  акцій  на  основі  їх  викупу  з  подальшим  анулюванням.
Зменшення  кількості  акцій, які  є  в  обігу, досягається  або  за  рахунок  вилучення  з  обігу  та  анулювання  частини  акцій, або  на  основні  конверсії  акцій.
Зменшення  кількості  акцій, які  є  в  обігу, можна  досягти  не  лише  об’єднанням  акцій, а  й  шляхом  їх  викупу  чи  безоплатної  передачі  товариству  для  анулювання.
Санаційний  прибуток – це  прибуток, який  виникає  внаслідок  викупу  підприємством  власних  корпоративних  прав  за  курсом, нижчим  за  номінальну  вартість  цих  прав, в  результаті  їх  безкоштовної  передачі  до  анулювання, зниження  номінальної  вартості  або  при  одержанні  безповоротної  фінансової  допомоги  від  власників  корпоративних  прав, кредиторів  та  інших  заінтересованих  у  санації  підприємства  осіб.


 

You have no rights to post comments