Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Статутний капітал і корпоративні права підприємства

Статутний капітал і корпоративні права підприємства
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Статутний  капітал  і  корпоративні  права  підприємства

Корпоративні  права – це  права  власності  на  частку  у  статутному  капіталі  юридичної  особи, включаючи  права  на  управління, отримання  відповідної  частки  прибутку  такої  юридичної  особи, а також  частки  активів  у  разі  її  ліквідації.
Показник  балансового  курсу  корпоративних  прав  характеризує  структуру  власного  капіталу  підприємства. Він  показує  величину  чистих  активів, які  припадають  на  одну  акцію  і  дорівнює  вираженому  в  процента , відношенню  між  капіталом (ВК)  і  статутним  капіталом (СК):

Балансовий  курс (БК) = ВК/СК*100%.              

Недоліком  показника  балансового  курсу  є  те, що  він  характеризує  не  реальну  вартість  корпоративних  прав  підприємства, а  бухгалтерську. Для  надання  цьому  показнику  більшої  об’єктивності  розраховують  скоригований  балансовий  курс, який, окрім  іншого, враховує  приховані  резерви  підприємства.

Скоригований  балансовий  курс = (Власний  капітал +                            приховані  резерви / Статутний  капітал) *100

Ринковий  курс  акцій. Ринковий  курс – це  вартість, за  якою  акції  можуть  купуватися  і  продаватися  на  біржах, позабіржових  торговельно-інформаційних  системах  та  позабіржовому  ринку.
Окрім  балансового  та  ринкового  курсу  акцій, у  науково-практичній  літературі  досить  часто  можна  зустріти  показник  курсу  акцій, визначений  на  основі  розрахунку  їх  капіталізованої  вартості. Зазначений  курс  розраховується  як  виражене  у  процентах  відношення  між  капіталізованою  вартістю (КВ) підприємства  до  його  статутного  капіталу (СК):

Курс  за  капіталізованою  вартістю  (ККВ) = КВ / СК*100%

Цей  підхід  побудований  на  концепції  теперішньої  вартості  очікуваних  майбутніх  доходів  від  володіння  корпоративними  правами. Капіталізована  вартість  підприємства – це  приведена  до  теперішньої  вартості  величина  майбутніх  доходів  на  основі  їх  дисконтування. За  порівняно  стабільних  доходів  підприємства  та  ставки  дисконтування  капіталізована  вартість  може  визначатися  за  формулою:

КВ = ЧП /r,                                                   
де  r = р/100%; р – ставка  капіталізації; ЧП – чистий  прибуток  підприємства.


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments