Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств, командитних і повних товариств, кооперативів та підприємств з іноземними інвестиціями

Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств, командитних і повних товариств, кооперативів та підприємств з іноземними інвестиціями
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Особливості  фінансової  діяльності  акціонерних  товариств, командитних  і  повних  товариств, кооперативів  та  підприємств  з іноземними  інвестиціями

Згідно  із  законодавством  України  управління  майном, що  є  у  загальнодержавній  власності, покладено  на  міністерства  та  інші  підвідомчі  Кабінету  Міністрів  України  органи  державної  виконавчої  влади. Міністерства  та  інші  відповідні  органи  виконують  такі  функції, що  прямо  чи  опосередковано  стосується  організації  фінансової  діяльності  державних  підприємств (ДП):
-    приймають  рішення  про  створення, реорганізацію, ліквідацію  підприємств, установ  і  організацій, заснованих  на  загальнодержавній  власності;
-    затверджують  статути  підприємств, контролюють  їх  дотримання  та  приймають  рішення  у  зв’язку  з  порушенням  статутів;
-    укладають  і  розривають  контракти  з  керівниками  підприємств;
-    здійснюють  контроль  за  ефективністю  використання  і  збереженням  закріпленого  за  підприємством  державного  майна;
-  дають  згоду  Фонду  державного  майна  України  на  створення  спільних  підприємств  будь-яких  організаційно-правових  форм, до  статутного  фонду  яких  передається  майно, що  є  загальнодержавною  власністю.
Пряме  втручання  в  господарську  діяльність  підприємств, що  перебувають  у  загальнодержавній  власності, міністерствам  та  іншим  підвідомчим  Кабінету  Міністрів  України  органам  державної  виконавчої  влади  забороняється.
Казенні  підприємства.  Казенне  підприємство, за  рішенням  Кабміну, може  бути  перетворене на державне  підприємство, яке  відповідно  до  законодавства  України  не  підлягає  приватизації. Рішення  про  перетворення  державного  підприємства  на  казенне  приймається  за  наявності  однієї  з  таких  умов:
-    підприємство  провадить  виробничу  або  іншу  діяльність, яка  відповідно  до  законодавства  може  здійснюватись  тільки  державним  підприємством;
-    головним  споживачем  продукції  підприємства (більше  ніж  50%)  є  держава;
-    підприємство  є  суб’єктом  природних  монополій.
Положення  законодавства  про  банкрутство  не  застосовується  до  юридичних  осіб – казенних  підприємств. До  підприємств, що  є  об’єктами  права  державної  власності, які  не  підлягають  приватизації, зазначене  законодавство  застосовується  в  частині  санації  чи  ліквідації  лише  після  виключення  їх  у  встановленому  порядку  з  переліку  таких  об’єктів.


 

You have no rights to post comments