Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Особливості фінансової діяльності приватних підприємств

Особливості фінансової діяльності приватних підприємств
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Особливості  фінансової  діяльності  приватних  підприємств

Утворення  приватного  підприємства  та  його  діяльність  регламентуються  законами  України “Про  власність”, “Про  підприємництво”  та  “Про  підприємства  в  Україні”.
Приватне  підприємство – це  юридична  особа, заснована  на  власності  окремого  громадянина (в т.ч. нерезидента) з  правом  найму  робочої  сили. Фізична  особа – засновник  приватного  підприємства  є  власником  100% капіталу  такого  підприємства, включаючи  право  на  управління  та  отримання  відповідної  частки  прибутку  у  вигляді  дивідендів. Якщо  власників  підприємства  буде  двоє  і  більше, то  воно  належатиме  до  колективної  форми  власності, а  отже, його  діяльність  регламентуватиметься  законодавством  про  господарські товариства  чи  іншими  відповідними  нормативними  актами.
Приватне  підприємство  повинно  мати  статут, власну  печатку,  самостійний  баланс,  розрахунковий  рахунок  у  банку, тобто  має  всі  атрибути  юридичної  особи.
Переваги  форми  організації  бізнесу  у  вигляді  приватного  підприємства: 
-    максимально  повне  використання  власником  права  на  участь  в  управлінні  підприємством;
-    спрощений  порядок  реалізації  права  на  правонаступництво;
-    власник  несе  обмежену  відповідальність  за  зобов’язаннями  підприємства, тобто  лише  в  межах  вкладів  у  власний  капітал;
-    оплата  внесків  може  здійснюватися  як  у  грошовій, так  і  майновій  формі;
-    практично  повністю  відсутні  так  звані  агентські  ризики  та  витрати, зумовлені  принципал-агент-конфліктом  між  окремими  власниками  та  власниками  і  менеджментом.
До  основних  недоліків, які  перешкоджають  ефективній  фінансовій  діяльності  приватного  підприємства, можна  віднести  такі:
-    низький  рівень  мобільності  прав  власності  на  приватне  підприємство;
-    фактична  неможливість  залучення  власного  капіталу  від  інших, крім  власника, інвесторів;
-    відсутність  детального  нормативного  регулювання  діяльності  приватного  підприємства, що  створює  умови  для  свавілля  бюрократії.
Фінансування  приватного  підприємства  здійснюється  на  основі  внесків  його  власника, тезаврації  прибутку, одержання  комерційних  чи  банківських  позичок. Найбільш  ефективним  способом  поповнення  власного  капіталу  є  реінвестування  прибутку.
Оподаткування . Приватні  підприємства  сплачують  усі  податки, передбачені  законодавством  для  суб’єктів  господарювання – юридичних  осіб  на  загальних  підставах.
Юридична  особа, яка  перейшла  на  спрощену  систему  оподаткування, обліку  та  звітності, самостійно  обирає  одну  з  таких  ставок  єдиного  податку: 6% суми  виручки  від  реалізації  продукції  без  урахування  акцизного  збору  в  разі  сплати  ПДВ  або  10%  суми  виручки  від  реалізації  продукції  за  винятком  акцизного  збору, в  разі  включення  ПДВ  до  складу  єдиного  податку.


 

You have no rights to post comments