Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Організація фінансової діяльності підприємств

Організація фінансової діяльності підприємств
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Організація  фінансової  діяльності  підприємств

Суттєвою  причиною  кризового  стану  багатьох  вітчизняних  підприємств  є   неналежне  виконання  фінансовими  службами  покладених  на  них  функцій  і  завдань, зокрема  відсутність  фінансового  планування (бюджетування) та  аналізу, управління  ризиками, роботи  щодо  оптимізації  структури  активів  та  пасивів  тощо. Досить  часто  це  зумовлено  тим, що  відповідальність  за  всю  фінансову  роботу  на  підприємстві  покладається  на  бухгалтерію, а  фінансові  служби  або  взагалі  відсутні, або  їх  завдання  є  невизначеними  і  не  мають  нічого  спільного  з  тими, які  виконують  відповідні  служби  на  підприємствах  країн  Західної  Європи  чи  США.
Для  підприємств  малого  бізнесу, як  правило, характерною  є  централізація  всіх  управлінських  функцій, у  т.ч. і  функції, управління  фінансами  на  рівні  керівника  підприємства, який  досить  часто  є  і  його  власником (або  співвласником). Якщо  необхідно  він  звертається  до  послуг  зовнішніх  консультантів, аудиторів. Бухгалтерську  роботу  на  таких  підприємствах  досить  часто  виконує  бухгалтер-сумісник.
На  середніх  за  величиною  підприємствах   відповідальність  за  управління  фінансами, як  правило, покладається  на  головного  бухгалтера, який  підбирається  таким  чином, щоб  його  рівень  кваліфікації  дозволяв  виконувати  функції  фінансового  менеджера. Принципові  рішення  щодо  управління  фінансами  на  таких  підприємствах  приймаються  за  узгодженістю  між  головним  бухгалтером  і  директором.
На  великих  підприємствах   прийняття  рішень  у  галузі  управління  фінансами  є  компетенцією  фінансового  директора, якому  підпорядковані  всі  фінансово-економічні  служби  підприємства. Місце  фінансових  служб  у  структурі  підприємства  та  їх  функціональні  компетенції  залежать  від  типу  організаційної  структури, яка  запроваджена  на  підприємстві. Розрізняють  функціональну, дивізіональну  та  матричну  організаційні  структури. 
Характерною  для  функціональної  структури  є  концентрація  на  рівні  окремих  відділів  однотипних  чи  споріднених  функціональних  завдань  з  метою  забезпечення  ефективності  їх  виконання  за  рахунок  переваг  спеціалізації (таку  організаційну  структуру  можуть  запроваджувати  також  підприємства  малого  і  середнього  бізнесу).
Як  недолік  такої  структури  можна  відзначити  низький  рівень  координації  роботи  різних  функціональних  підрозділів.
Для  великих  підприємств  чи  концернів  типовою  є дивізіональна  організаційна  структура. За  дивізіонального  порядку  організації  підприємства  децентралізація  повноважень  здійснюється  в  розрізі  окремих  об’єктів  чи  секторів, наприклад  за  групами  продуктів  чи  клієнтів  (споживачів), за  регіональним  принципом. На  базі  виділених  секторів (девізіонів, філій) можуть  формуватися  так  звані  центри  прибутковості. У  кожному  дивізіоні  сформовані  відповідні  функціональні  підрозділи, які  дисциплінарно  підпорядковуються  керівникові  дивізіону, а  функціонально – керівникові  відповідного  підрозділу  на  рівні  центрального  управління  підприємством. Переваги  такої  форми  організації  полягають  у  можливості  поєднання  стратегічної  лінії  центрального  керівництва  та  переваг  спеціалізації  на  місцях. Успішна  діяльність  такого  підприємства  значною  мірою  залежить  від  ефективності  виконання  завдань  координації  та  контролю  службами  контролінгу.
Серед  недоліків  дивізіональної  структури  організації  підприємства  здебільшого  виділяють  зростання  адміністративно-управлінських  витрат, певний  рівень  дублювання  окремих  функцій  тощо.
Окрім  функціональної  та  дивізіональної  моделей  організації  управління  підприємством, на  практиці  застосовуються  й  інші, зокрема  матрична  організаційна  структура.  В  основі  такої  структури  лежить  відокремлення  сегментів  діяльності  залежно  від  обраних  критеріїв  без  утворення  окремих  функціональних  одиниць. Сегментація  здійснюється  в  розрізі  окремих  проектів, продуктів, цілей  тощо  за  горизонтальним  принципом.


 

You have no rights to post comments