Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Капітал підприємства та його економічна сутність

Капітал підприємства та його економічна сутність
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 

Капітал  підприємства  та  його  економічна  сутність

Однією  з  ключових  категорій  фінансів  підприємств  є  капітал. Саме з  його  формуванням  і  використанням  безпосередньо  пов’язана  фінансова  діяльність  суб’єктів  господарювання. Тому розгляд  основ  фінансової  діяльності  підприємств  слід  розпочати  з  дослідження  економічної  сутності  цієї  категорії.
Поняття  “капітал” є  однією  з  найскладніших  категорій  фінансової  науки. Серед  численних  дефініцій  капіталу  можна  відокремити:
-    макроекономічний  підхід (з  народногосподарського  погляду);
-     мікроекономічний  підхід (з  погляду  суб’єктів  господарювання).
З  народногосподарського  погляду  під  капіталом  розуміють  один  із  трьох  факторів  виробництва  разом  із  землею  та  працею: з  капіталом  ідентифікуються  виробничі  засоби, що  можуть  бути  використані  для  здійснення  господарської  діяльності (виробництва  товарів, робіт, послуг).
За  трактування  капіталу  як  категорії  фінансів  підприємств  у  науково-практичній  літературі, як  правило, розрізняють  дві  його  форми:
-    конкретний  капітал;
-    абстрактний  капітал.
Конкретний  капітал. Для  здійснення  господарської  діяльності  підприємству  необхідні  засоби  праці (устаткування, будівлі, споруди  тощо),предмети  праці (сировина, матеріали) та  праця. Окрім  матеріальних, воно  може  мати  у  своєму  розпорядженні  нематеріальні  ресурси (патенти, права, ноу-хау). Вартість  майнових  об’єктів, які  відображені  в  активі  балансу  підприємства, називають  конкретним  капіталом. В  активах  заморожуються  грошові  кошти, інвестовані  в  підприємство. Ці  кошти  можуть  бути  вкладені: 
а) необоротні  активи (основні  засоби, довгострокові  фінансові  інвестиції, довгострокова дебіторська  заборгованість);
б)  оборотні  активи (запаси, поточна  дебіторська  заборгованість, поточні  фінансові  інвестиції).
Абстрактний  капітал. Заслуговує  уваги  концепція  капіталу, обгрунтована  патріархом  німецької  економічної  науки, засновником  Кельнської  школи  економіки  підприємства  проф.Е.Шмаленбахом. За  цією  версією, під  капіталом  слід  розуміти  абстрактну  вартість, яка  відображається  в  балансі  підприємства. При  цьому  під  абстрактним  капіталом  розуміють  сукупність  усіх  позицій  пасиву  балансу. 
Позичковий  капітал  характеризує  частину  активів  підприємства, що  профінансована  його  кредиторами  всіх  видів. У  балансі  позичковий  капітал  відображається  за  такими  розділами  пасиву:
-    забезпечення  наступних  витрат  та  платежів;
-    довгострокові  зобов’язання;
-    поточні  зобов’язання;
-    доходи  майбутніх  періодів.
Власний  капітал – це  сальдо  між  загальною  сумою  активів  та  позичковим  капіталом. Він  характеризує  частину  майна, яка  профінансована  власниками  корпоративних  прав  підприємства (завдяки  безпосереднім  внесками  грошових  коштів  чи  в  результаті  реінвестування  прибутку).
Отже, капітал  підприємства – це  засвідчені  в  пасивній  стороні  балансу  вимоги  на  майно, яке  відображено  в  активах, він показує  джерела  фінансування  придбання  активів  підприємства.


 

You have no rights to post comments