Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Динаміка та тенденції розвитку ринку споживчого кредитування

Динаміка та тенденції розвитку ринку споживчого кредитування
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Динаміка та тенденції розвитку ринку споживчого кредитування

Попит населення на придбання у кредит товарів довготривалого користування аналізувався на підставі даних щодо:
    забезпеченість населення основними товарами довготривалого користування;
    потреба у цих товарах та у послузі кредитування їхнього придбання;
    платоспроможність населення та споживчі настрої.
За даними моніторингу сучасного стану українського суспільства, проведеного Інститутом соціології НАН України спільно з компанією "Социс-Гелап" з груп товарів, які розглядаються в якості предметів кредитування, населення  найменш забезпечено меблями (17,7%) та стерео -, відеоапаратурою (18,6%) .

Слід відзначити, що ці показники вищі для середньо- та високозабезпечених верств населення (на які більшою мірою спрямовані послуги банків), проте не є максимально можливими.

Відносно висока забезпеченість населення товарами "першої необхідності" (холодильник, пральна машина, телевізор) не є повною, крім того потреба в них  існуватиме постійно через природній цикл споживання цих товарів. Що стосується товарів другого класу (відео-, стереоапаратура, добротні меблі, магнітофони), то ними забезпечено близько 20% (відео-, стереоапаратура, добротні меблі) та 57,3% (магнітофони) населення.

За даний період (2003-2006 рр.) певною мірою зменшилася забезпеченість населення пральними машинами (77,5% - у 2003 р. та 71,4% - у 2006 р.) та добротними меблями (27,9% - у 2003 р. та 17,7% - у 2006 р.). Це пояснюється завершенням протягом цього періоду циклу споживання даних товарів та відсутністю у населення матеріальної можливості відновити їх. З певним поліпшенням економічної ситуації та матеріального стану населення в цілому попит на ці товари підвищиться.
За результатами експрес-опитування мешканців м. Херсона було виявлено підвищений попит на кредитування товарів довготривалого використання - 79,6% опитаних підтвердили  необхідність для себе такої послуги. Була встановлена залежність між соціально-демографічними характеристиками респондентів та потребою в придбанні товарів тривалого використання:
    частка жінок, які мають таку потребу є більшою (56,0%), ніж частка чоловіків (44,0%),
    79,1% опитаних віком 29-55 років мають таку потребу, серед респондентів після 55 років потреба в такій послузі існує лише у 2,9%;
    61,3% опитаних, які зазначили цю потребу, є особи з вищою освітою, ці дані можуть бути пояснено тим, що заробітна платня, та відповідно, рівень життя цієї категорії населення – інтелігенції є переважно невисокими, що не дозволяє їм придбавати ці товари без кредитування.
    найбільший відсоток осіб, які мають таку потребу, серед працівників культури,  освіти, охорони здоровя (18,4%), найменшій  відсоток – серед керівників (4,0%).
Найбільший попит серед респондентів, які мають потребу в споживчих кредитах, зафіксовано на холодильники, комп’ютери, телевізори.

Ті респонденти, які зазначили варіант відповіді “інше” – 27,17%, вказували на необхідність кредитування купівлі нерухомості - придбання житла та дачі, автомобіля. Наведені дані підтверджують висновок, що поряд з потребою в товарах тривалого використання електропобутового призначення серед населення існує потреба в купівля нерухомості: при чому попит на нерухомість та автомобілі, згідно рейтингу, перевищує попит на інші товари тривалого використання.
Також було встановлено, що кожна соціально-демографічна група має свою “першочерговість” в придбання товарів довготривалого використання. Так, серед опитаних віком:
    до 29 років найбільша частка респондентів має потребу в придбанні комп’ютера (44,2%) – товар, який використовує ця вікова група як засіб заробітку, інформації та розваг;
    від 29 до 55 років – 87,9% має потребу в придбанні холодильника - товару, без якого складно обійтися в буденному житті і який дійсно є товаром першої необхідності тривалого використання;
    від 55 і старше років найбільша частка (44,2%) має потребу в телевізорі – засіб “зв’язку з зовнішнім світом”, є товаром першої необхідності для цієї вікової групи.
Просування будь-якої банківської послуги – неможливо без врахування характеристик споживача. Основними споживачами цієї банківської послуги є особи працездатного віку від 29 – 55 років, що мають середній стабільний доход та бажають покращити свій побут за рахунок кредитування в банку.
Нами було проведено опитування респондентів на підставі якого було встановлено, що:
1.    В зв’язку з потребами населення на придбання товарів тривалого використання в кредит, необхідно провадження та розвиток послуги банку – споживче кредитування на придбання товарів  тривалого використання;
2.    Потреби в придбанні товарів тривалого використання залежать від соціально-демографічних характеристик населення, які необхідно враховувати при просуванні цієї послуги до споживача та розробці рекламних стратегій;
3.    При укладенні угод з торгівельними мережами та сітьовими пунктами необхідно орієнтуватися на першочергові потреби населення в товарах тривалого використання взагалі та потреби основного споживача цієї банківський послузі.
З метою отримання переваг при просуванні послуг АКБ “УКРСОЦБАНК” у споживчому кредитуванні товарів довготривалого користування у порівнянні з іншими установами-конкурентами дуже важливо – стимулювання попиту на послугу, що надається АКБ “УКРСОЦБАНК”.
Для досягнення максимального ефекту при впровадженні програми необхідно опрацьовувати два напрямки:
    Стимулювання продавців товарів. Робота у цьому напрямку (з метою досягнення максимальних результатів) повинна проводитися на двох рівнях – на рівні власників торгівельних мереж та на рівні продавців. Аргументи для власників – збільшення обсягів реалізації продукції. У разі, якщо це наші системні клієнти – можливо пільги у обслуговуванні. Що стосується продавців - вони повинні пропонувати кредитування, “продавати” разом з товаром і послугу Банку. Пропоную розробити систему бонусів для продавців (бонуси можуть бути у вигляді балів, а на ці бали можна надавати або подарунки або ще щось, що є надлишковим фактором у Банку). Наприклад, змагання хто більше залучить людей до кредитування (покупець у магазині заповнює анкету в якій він вказуватиме магазин і продавця, який переконав кредитуватися).
    Стимулювання покупців товарів. При всіх інших рівних умовах пропонуємо стимулювати попит з боку покупців не тільки шляхом заниження ставок % за кредитами (що може бути нерентабельним), але й іншими методами. Пропонуємо встановити незначне зниження ціни при придбанні товару через програму кредитування АКБ “УКРСОЦБАНК”. Різницю у вартості компенсувати продавцям із прибутку, отриманого за надання цієї послуги, але при проведенні пояснювальної роботи (реклами) можна “присадити” потенційних покупців на кредитування через АКБ “УКРСОЦБАНК”, оскільки товари, які будуть купуватися через програму Банку будуть коштувати дешевше.


 

You have no rights to post comments