Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Вплив психічного стану на безпеку життєдіяльності

Вплив психічного стану на безпеку життєдіяльності
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Вплив психічного стану на безпеку життєдіяльності

Еволюційний розвиток людини за останні десятки тисяч років відбувався головним чином у психіці: під впливом навколишнього середовища ускладнювалась нервова система.
Психіка – це здатність мозку відображати об’єктивну дійсність у формі відчуттів, уявлень, думок та інших суб’єктивних образів об’єктивного світу. Психіка людини проявляється у психічних процесах, психічних станах, психічних властивостях.
Психічні процеси – це відчуття, сприйняття, пам'ять і мислення, емоції, воля тощо.
Психічні стани – це настрій, депресія, стрес.
Психічні властивості – це темперамент, досвід, характер, здібності, інтелект тощо.
Психіка людини тісно пов’язана з безпекою її життєдіяльності. Вплив небезпек зумовлюється психофізіологічними властивостями людини. Встановлено, що у 70% нещасних випадків, що трапляються у сфері виробництва, винуватими є люди.
Причинами ушкоджень можуть бути внутрішні фактори (індивідуальні психологічні або фізіологічні властивості, порушення емоційного стану, недостатність знань і досвіду) або фактори зовнішнього середовищ. Отже, ті чи інші властивості людини (внутрішні фактори) впливають на її дії , вчинки, поведінку в процесі життєдіяльності.
Психологія безпеки – галузь психологічної науки, яка вивчає психологічні причини нещасних випадків, що виникають в процесі праці та інших видів діяльності, і психологічні фактори підвищення їх безпеки.
Об’єктом дослідження психології безпеки є різні види предметної діяльності людини, пов’язані з небезпекою.
Предметом дослідження даної області є:
психічні процеси, які породжуються діяльністю і впливають на її безпеку;
психологічний стан людини, який впливає на безпеку її діяльності;
властивості особистості, які впливають на безпеку діяльності.


 

You have no rights to post comments