Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Загальні методи оцінки ризику

Загальні методи оцінки ризику
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Загальні методи оцінки ризику

Ризик – усвідомлена можливість виникнення події з певними небажаними наслідками. Індивідуальний ризик – це імовірність небажаних впливів певного виду, що виникають при реалізації певних небезпек у конкретній точці простору. Соціальний ризик – це залежність частоти виникнення небажаних подій від числа людей, що піддаються впливам певного виду небезпек. Соціальний ризик дозволяє судити про масштаби небажаних наслідків.
У сфері життєдіяльності розглядаються види ризиків:
- за масштабами розповсюдження;
- з позицій доцільності (обґрунтований і безглуздий);
- за волевиявленням – добровільні і вимушені;
- за ступенем припустимості ризик буває знехтуваним, прийнятним, гранично допустимим. Останній – це максимальний ризик, який не повинен перевищувати, незважаючи на очікуваний результат.
Якісна оцінка ризику – визначення можливих видів ризику, оцінка ступеня їх небезпеки і виділення чинників, що впливають на рівень ризику.
Кількісна оцінка ризику полягає в наданні ризику числового значення. Її визначають, використовуючи багато факторів, в тому числі здібностями і кваліфікацією особи, що приймає рішення до ризику, доступністю інформації, чинниками, що створюють ризик та ін.
Чинники бувають контрольованими і неконтрольованими. Контрольовані чинники можуть взагалі зняти ризик.
Ризикову ситуацію створюють неконтрольовані чинники, які не підвладні зацікавленій стороні. Вони бувають невизначені і випадкові, тому оцінити ризик надзвичайно важко.
Ризик в абсолютному вираженні. Імовірність виникнення збитків R = P(x),
де Х – випадкова величина збитку.

Умовна шкала ризику:
МІНІМАЛЬНИЙ РИЗИК 0.0-0.1   
МАЛИЙ РИЗИК 0.1-0.3   
СЕРЕДНІЙ РИЗИК 0.3-0.4   
ВИСОКИЙ 0.4-0.6   
МАКСИМАЛЬНИЙ РИЗИК 0.6-0.8   
КРИТИЧНИЙ 0.8-1.0
Наприклад, загибель від блискавки складає 10-7. Здавалося б, що ця імовірність мізерна, але чи варто під час грози її ігнорувати?


 

You have no rights to post comments