Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Класифікація небезпек

Класифікація небезпек
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Класифікація небезпек

За походженням: природні, техногенні, соціальні.
За локалізацією: космос, атмосфера, літосфера, гідросфера.
За сферою прояву: побутові, транспортні, виробничі, військові, спортивні.
За наслідками: загибель, травма, захворювання, зниження нормального фізичного, психічного, емоційного рівня життєдіяльності.
За часом прояву: імпульсні, кумулятивні.
За структурою: прості, складні, похідні.
За характером дії на людину: активні, пасивні.
Чинники небезпек природної сфери:
кліматичні – залежать від метеоумов, сонячної активності, коливання барометричного тиску, похолодання та спеки, дощі, бурі, урагани;
ґрунтові – ерозії, зсуви, обвали, утворення ярів, що призводить до руйнування будівель, шляхів, комунікацій;
геоморфологічні – землетруси, виверження вулканів;
біотичні – вплив на людину небезпечних представників флори і фауни, вірусів і мікробів;
Чинники небезпеки в техногенній сфері:
технічні – ненадійність устаткування, низький рівень ступеня ергономічності, ненадійність засобів сигналізації та блокування, технологічних процесів;
санітарно-гігієнічні – наявність шкідливих речовин, недостатнє освітлення, підвищений рівень шуму, вібрації, незадовільний мікроклімат, наявність різноманітних випромінювань, порушення правил особистої гігієни та ін.
організаційні чинники небезпеки характеризують структуру виробничих взаємозв’язків, систему правил, норм, інструкцій, стандартів, планово-попереджувальних ремонтів, організацію нагляду за небезпечними роботами: правильним використанням інструменту та устаткування;
психофізіологічні чинники небезпеки визначають втомою людини через надмірні фізичні та психологічні навантаження, недотримання здорового способу життя, психогігієни.
Чинники небезпеки в соціальній сфері:
державно-правові чинники: недостатня законодавчо-правова база може призвести до зростання протиправних дій, тероризму, злочинності та криміналізації суспільства, виступів населення на захист своїх прав;
етно-соціальні чинники небезпеки залежать від особливостей побуту, звичаїв, культури, релігії, що склалась історично. Утиски, обмеження прав викликає міжнаціональні конфлікти, становить небезпеку і для людей і для цілісності держави;
інформаційно-психологічні чинники небезпек визначають надмірним інформативним тиском на суспільство, особу;
психологічні чинники небезпек – поява психічно неврівноважених людей, маніяків, асоціальних угруповань створює небезпеку для нормальної життєдіяльності людини і суспільства.
Ідентифікація небезпек – знаходження типу небезпеки та встановлення її характеристик, потрібних для розробки заходів щодо її попередження, усунення чи ліквідації наслідків.


 

You have no rights to post comments