Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Зарубіжний досвід пенсійного страхування

Зарубіжний досвід пенсійного страхування
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Зарубіжний досвід пенсійного страхування

Формування систем пенсійного забезпечення в розвинених країнах розпочато досить давно, однак на сучасному етапі пенсійні системи регулярно переглядаються, доповнюються й модернізуються відповідно до соціально-економічних умов. Зростання пенсійних виплат, старіння населення змусили переглянути наявні солідарні системи підтримки літнього населення й здійснити реформування системи державного пенсійного забезпечення, додавши до нього накопичувальні принципи й залучивши недержавні фінансові механізми для пенсійного забезпечення громадян [6, с.296]. Необхідність запровадження недержавних систем пенсійного забезпечення визнана сьогодні більшістю країн світу і у багатьох з них почали розглядати впровадження системи недержавного пенсійного забезпечення як необхідну складову державної пенсійної політики [7, с.26] Світова практика пенсійного забезпечення громадян свідчить про те, що здійснення за рахунок засобів держави обов’язкового пенсійного забезпечення, як правило гарантує лише мінімальний прожитковий мінімум. Більший рівень може забезпечити тільки додаткове пенсійне забезпечення. У діяльності НПФ основні труднощі виникають з інвестуванням накопичувальної частини пенсії. Для України ця справа нова та потребує використання зарубіжного досвіду .Структура вкладів зарубіжних пенсійних фондів різноманітна. У США і Великобританії в структурі інвестиційних портфелів переважають акції ( 62 та 78 відсотків від розміру пенсійного портфеля відповідно), що пояснюється розвиненістю фондового ринку. В Німеччині частка акцій інвестицій пенсійних фондів становить лише 8%, 74% коштів розміщуються в цінних паперах із фіксованою дохідністю. Основними активами, в яких розміщують свої засоби зарубіжні пенсійні фонди, є державні та корпоративні облігації, акції, депозити, іпотечні папери та нерухомість. В Україні законодавчо визначено перелік активів, у яких можна розміщувати кошти накопичувальної частини пенсії. Щоб максимально знизити ризики, чинне законодавство дозволяє інвестувати кошти вкладників НПФ у чітко визначені активи. Професійні додаткові пенсії в старості відіграють важливу роль у Великобританії, Нідерландах, скандинавських країнах. У США приватним страхуванням охоплено тільки 60% працюючих, що свідчить про неможливість заміни обов’язкової державної пенсійної системи приватною. Працівники у Великобританії, що регулярно виплачують установлені законом внески в одну з приватних пенсійних систем, одержують право вийти з обов’язкової державної пенсійної системи. Пенсійне забезпечення зосереджено в руках страхових компаній, для яких цей вид бізнесу забезпечує більше 50% обороту. У Швеції і Норвегії координація державної і недержавної підтримки полягає не тільки в наданні мінімальних пенсій, а й у підтримці громадян із низьким заробітком. Працівники із середніми і високими доходами самостійно створюють собі звичний спосіб життя при досягненні пенсійного віку.
Політика пенсійного забезпечення в Чилі ґрунтується на повному нагромадженні засобів. У цьому випадку мова йде не про добровільне приватне забезпечення, а про обов’язкове, нормоване і регульоване забезпечення, встановлене державою. Перехід до такої системи був здійснений у 1981 році, коли була впроваджена нова система управління приватними структурами і регульованим пенсійними фондами. У Росії у вересні 1992 року вийшов Указ Президента Російської Федерації «Про недержавні пенсійні фонди», а 8 квітня 1998 року був прийнятий федеральний Закон «Про недержавні пенсійні фонди» [5, с.249-250].


 

You have no rights to post comments