Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Порядок нарахування пенсії

Порядок нарахування пенсії
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Порядок нарахування пенсії

Щодо визначення заробітку (в разі обчислення пенсії відповідно до Закону 1058):
1) змінено період, за який визначатиметься заробітна плата.
Для обчислення пенсії буде враховуватися лише заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 р. (за цей період індивідуальні відомості про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку, тобто пенсіонеру не потрібно подавати довідку про заробітну плату з підприємства, установи, організації, де він працював).
Що стосується заробітної плати за періоди роботи до 1 липня 2000 р., то така заробітна плата буде враховуватися під час обчислення пенсії за таких умов:
1) на бажання пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами. Таке право пенсіонери матимуть лише в період до 1 січня 2016 р.;
2) у разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 р. становить менш як 60 місяців.
Такий самий принцип закладений в основу визначення заробітку для призначення пенсії відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Змінами до ст.24 цього Закону передбачено, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 р. На бажання пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами в період до 1 січня 2016 р. або в разі якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 р. становить менш як 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також ураховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-ледагогічного) працівника поспіль до 1 липня 2000 р. незалежно від перерв;
2)  збільшено кількість періодів, які можна вилучити підчас визначення заробітку як невигідні.
Так, за вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який ураховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, вилучаються періоди до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням будь-яких періодів незалежно від перерв, що включаються до страхового стажу згідно з ч.3 ст.24 цього Закону (це період одержання допомоги по безробіттю), та будь-якого періоду страхового стажу поспіль за умови, що зазначені періоди в сумі становлять не більш як 10% тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. Додатково на бажання особи можуть бути вилучені періоди строкової військової служби, навчання, догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, період з 1 липня 2000 р. до 1 січня 2005 р., а також періоди, коли особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до п. 8, 13 і 14 ст. 11 Закону 1058. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим ч.1 ст.40 Закону 1058, період, за який ураховується заробітна плата, не може бути менш ніж 60 календарних місяців;
3)  змінено показник середньої заробітної плати, з урахуванням якого визначатиметься заробіток для призначення пенсії.
Передбачено, що Зс — середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарних роки, що передують року звернення за призначенням пенсії (ця норма набуває чинності з 01.01.2012 р.).
Такий самий принцип закладений і в основу обчислення пенсій відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Так, змінами до ст.24 цього Закону передбачено, що для обчислення заробітку під час призначення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику застосовується середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, в тому числі в сільському господарстві, за три календарних роки (ця норма набуває чинності з 01.01.2012 р.), що передують року звернення за призначенням пенсії. Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, В тому числі в сільському господарстві, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики;
4)  передбачено, що під час обчислення заробітної плати за періоди одержання допомоги по безробіттю враховуватиметься мінімальна зарплата;
5)  змінено порядок визначення заробітної плати в разі переведення з одного виду пенсії на інший.
Частиною третьою ст.45 Закону 1058 передбачено:
а) переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший у пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду;
б) у разі переведення з одного виду пенсії на інший на бажання особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в ч.1 ст,40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який ураховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії:
в)    якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, в разі переведення з пенсії по інвалідності на пенсію за віком уперше застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена 4.2 ст.40 цього Закону для призначення пенсії.
Тобто тільки в разі переведення з пенсії по інвалідності на пенсію за віком (за дотримання зазначених вимог) заробітна плата для обчислення пенсії буде визначатися з урахуванням середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески (Зс) за три календарних роки, що передують року звернення за призначенням пенсії за віком (ця норма набуває чинності з 01.01.2012 р., до цього часу за рік, що передує року звернення за переведенням);
6) змінено максимальну величину бази нарахування єдиного внеску.
Пунктом 4 ст. 1 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" передбачено, що сума доходу застрахованої особи, на яку нараховується єдиний внесок; дорівнює 17 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом.


 

You have no rights to post comments