Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Система пенсійного забезпечення в Україні та принципи пенсійного страхування

Система пенсійного забезпечення в Україні та принципи пенсійного страхування
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Система пенсійного забезпечення в Україні та принципи пенсійного страхування

Система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів.
Перший рівень – солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі – солідарна система), що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених цим Законом.
Другий рівень – накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі – накопичувальна система пенсійного страхування), що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом.
Третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення.
Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення.
Громадяни України можуть бути учасниками та отримувати пенсійні виплати одночасно з різних рівнів системи пенсійного забезпечення в Україні. Обов'язковість участі або обмеження щодо участі громадян у відповідних рівнях системи пенсійного забезпечення в Україні та отримання пенсійних виплат встановлюються законами з питань пенсійного забезпечення.
Суб'єкти системи пенсійного забезпечення в Україні
Суб'єктами солідарної системи є:
застраховані особи, а в окремих випадках, визначених цим Законом, – члени їхніх сімей та інші особи;
страхувальники;
Пенсійний фонд;
уповноважений банк;
підприємства, установи, організації (далі – організації), що здійснюють виплату і доставку пенсій.
Суб'єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення є:
особи, від імені та на користь яких здійснюється накопичення та інвестування коштів;
підприємства, установи, організації та фізичні особи, що здійснюють перерахування внесків до системи накопичувального пенсійного забезпечення;
Накопичувальний фонд;
недержавні пенсійні фонди;
юридичні особи, які здійснюють адміністративне управління Накопичувальним фондом і недержавними пенсійними фондами та управління їх пенсійними активами;
зберігач;
страхові організації.
Принципи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування-
1. Законодавче визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
2. Обов'язковість страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством, а також осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності;
3. Право на добровільну участь у системі загальнообов'язкового пенсійного страхування осіб, які відповідно до Закону не підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню;
4. Зацікавленість кожної працездатної особи у власному матеріальному забезпеченні після виходу на пенсію;
5. Рівноправність застрахованих осіб щодо отримання пенсійних виплат та виконання обов'язків стосовно сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;
6. Диференціація розмірів пенсій залежно від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати (доходу);
7. Солідарність та субсидування в солідарній системі;
8. Фінансування видатків на виплату пенсій, надання соціальних послуг за рахунок страхових внесків, бюджетних коштів і коштів цільових фондів;
9. Спрямування частини страхових внесків до Накопичувального фонду для здійснення оплати договорів страхування довічної пенсії і одноразової виплати залежно від розмірів накопичень застрахованої особи з урахуванням інвестиційного доходу;
10. Державні гарантії реалізації застрахованими особами своїх прав, передбачених цим Законом;
12. Організація управління Пенсійним фондом на основі паритетності представників від застрахованих осіб, роботодавців та держави і на засадах гласності, прозорості та доступності його діяльності;
13. Обов'язковість фінансування за рахунок коштів Пенсійного фонду витрат, пов'язаних з виплатою пенсій та наданням соціальних послуг, в обсягах, передбачених Законом;
14. Цільове та ефективне використання коштів загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
15. Відповідальність суб'єктів системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування за порушення норм цього Закону, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків.


 

You have no rights to post comments