Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Етапи розробки інвестиційного проекту

Етапи розробки інвестиційного проекту
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Етапи розробки інвестиційного проекту

Інвестиційна діяльність в даний час представляє великий інтерес для будь-якого сучасного комерційного підприємства, керівництво якої представляє сенс рентабельності в довгостроковій перспективі. Правильні інвестиції допомагають вирішити ряд серйозних завдань, виділимо такі:
• розширення існуючої підприємницької діяльності;
• придбання нових виробництв;
• диверсифікація бізнесу за рахунок освоєння нових областей і напрямів.
У своїй діяльності практично всі комерційні організації в тому або іншому ступені стикаються з необхідністю інвестицій. Навіть підприємства, які з якихось причин не прагнуть до розширення свого бізнесу, рано чи пізно вимушені оновлювати основні фонди, що також припускає інвестування.
У всіх випадках, здійснюючи інвестування, організація прагне прибутково розмістити капітал. Інвестиційний аналіз покликаний при цьому відповісти на питання: «Який з проектів капіталовкладень вигідний організації?» У той же час метою, яку ставить перед собою організація, плануючи інвестиції, не обов'язково є витягання прибутку в буквальному значенні цього слова. Інвестиційні проекти можуть бути самі по собі збитковими в економічному сенсі, але приносять непрямий дохід за рахунок отримання стабільності в забезпеченні сировиною і напівфабрикатами, виходу на нові ринки сировини та збуту продукції, досягнення деякого соціального ефекту, зниження витрат за іншими проектами і виробництвами, поліпшення споживчих властивостей продукції, рішення питань охорони навколишнього середовища та ін

Етапи розробки інвестиційного проекту
Питання про капіталовкладення є одним з найбільш складних для будь-якої організації, оскільки інвестиційні витрати можуть принести дохід тільки в майбутньому. Оцінюючи економічну привабливість капіталовкладень, підприємство стикається з необхідністю прогнозування віддалених за часом подій, причому чинник невизначеності повинен бути зведений до мінімуму. Для того щоб прийняти рішення про доцільність втілення в життя інвестиційного проекту, підприємство повинне провести детальний розрахунок його окупності.
В основі процесу прийняття управлінських рішень інвестиційного характеру лежать оцінка і порівняння обсягу передбачуваних інвестицій і майбутніх грошових надходжень, тобто вимагається деяким чином порівняти величину інвестицій з прогнозованими доходами. Оскільки порівнювані показники належать до різних моментів часу, ключовою тут є проблема їхньої порівнянності. В кожному випадку ця проблема вирішується індивідуально, причому повинен враховуватися ряд основних чинників, серед яких: темп інфляції; різноманітні ризики, якими супроводжується інвестиційний проект; величина періоду, на який складається прогноз, і т.д.


 

You have no rights to post comments