Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Внутрішня норма рентабельності проекту (ВНРП)

Внутрішня норма рентабельності проекту (ВНРП)
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Внутрішня норма рентабельності проекту (ВНРП)

Метод розрахунку ефективності інвестицій на основі розрахунку величини внутрішньої норми рентабельності (внутрішньої процентної ставки) виходить з того, що інвестору повинна бути заздалегідь відома ставка відсотка на капітал, що інвестується; ця ставка зрівнює дисконтовану величину грошових потоків від реалізації інвестиційного проекту і загальних витрат по його здійсненню.
Внутрішня норма рентабельності проекту (ВНРП) - така величина ставки відсотка, при якій чиста приведена вартість проекту буде дорівнює нулю, тобто приведена вартість очікуваних приток грошових коштів дорівнює приведеній вартості відтоків:
[D1 / (1 + i) + D2 / (1 + i) 2 + ... + Dt / (1 + i) t = 0
В результаті розрахунків потрібно визначити таке значення i, при якому дисконтована вартість грошових потоків була б рівна первинним витратам капіталу. Наприклад, якщо внутрішня норма рентабельності за проектом дорівнює 12%, це означає, що при здійсненні інвестицій за рахунок кредиту при 12%-ной ставці позикового капіталу організація не отримає ні прибутку, ні збитку, тобто проект забезпечує нульовий прибуток.
Якщо ВНРП перевищує необхідну норму прибутковості в даній галузі, то проект має сенс прийняти. Значення ВНРП можна трактувати як нижній гарантований рівень прибутковості інвестиційного проекту. ВНРП визначає максимальну ставку плати за залучені джерела фінансування проекту, при якій останній залишається беззбитковим.
Критерії ЧТС, ВНРП, індекс прибутковості (ІП) служать в інвестиційному аналізі для розрахунку показників ефективності проекту на основі визначення чистого дисконтованого потоку грошових коштів, тому їх результати взаємопов'язані. Для кожного проекту можна чекати виконання наступних співвідношень: якщо чиста поточна вартість більше нуля, то індекс прибутковості і внутрішня норма рентабельності проекту перевищують необхідну норму прибутковості, якщо менше нуля, то обидва показники не відповідають нормі прибутковості і проект непривабливий.

Цей метод має ряд переваг - об'єктивністю, незалежністю від абсолютного розміру інвестицій, оцінкою відносної прибутковості проекту, інформативністю. Крім того, він легко може бути пристосований для порівняння проектів з різними рівнями ризику: проекти з високим рівнем ризику повинні мати більшу внутрішню норму прибутковості. Недоліки даного методу полягають в складності розрахунків і можливої суб'єктивності вибору нормативної прибутковості, великій залежності від точності оцінки майбутніх грошових потоків.


 

You have no rights to post comments