Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... План інвестування

План інвестування
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

План інвестування

Розробка плану інвестування діючої організації являє собою складний багато етапний процес:
1. На першому етапі складається список можливих варіантів інвестиційних проектів з різними витратами і передбачуваними результатами.
2. Другий етап полягає в зборі та систематизації необхідної інформації для всебічної оцінки кожного варіанта капітальних вкладень.
3. На третьому етапі відбираються найбільш ефективні проекти по встановленим критеріям відбору.
Рішення про вибір варіанта виробничих інвестицій - найбільш відповідальне в бізнесі.
Інвестиції перетворюються на безповоротні витрати, а при хибності проекту - у великі збитки, тому розрахунок витрат і результатів реалізації інвестиційних проектів, оцінка їх порівняльної ефективності настійно необхідні.
Найважливіше завдання управлінського обліку полягає в тому, щоб визначити, чи є передбачуване капіталовкладення вигідним для організації, а також який з варіантів можливих інвестицій для даного випадку найбільш оптимальний. Для відповіді на ці питання необхідно визначити і зіставити економічні витрати і результати капітальних вкладень. Попередня оцінка витрат і результатів інвестиції проводиться на основі кошторису капітальних вкладень. За її даними визначається загальна сума витрат на проект з розбивкою по роках його здійснення і кварталах усередині року.
При плануванні та обліку виробничих інвестицій витрати групують по технологічній структурі витрат, обумовленою кошторисною документацією. На практиці найчастіше використовується наступна структура витрат на капітальні вкладення:
• будівельні роботи;
• монтаж обладнання;
• придбання обладнання, що вимагає монтажу;
• придбання устаткування, що не потребує монтажу, а також інструменту та інвентарю;
• інші капітальні витрати;
• витрати, що не збільшують вартості основних засобів.
Для прийняття оптимального рішення необхідний вибір, тобто наявність декількох альтернативних або незалежних проектів капітальних вкладень. Основу оцінок складають визначення і співвідношення витрат і результатів від здійснення інвестиційних проектів. Загальним критерієм ефективності інвестиційного проекту є рівень прибутку, отриманого на вкладений капітал. Під прибутковістю (прибутковістю) розуміється не просто приріст капіталу, а такий його темп зростання, який повністю компенсує загальну зміну купівельної спроможності грошей протягом даного періоду, забезпечує мінімальний рівень прибутковості і покриває ризик інвестора по реалізації проекту.
Для оцінки ефективності капітальних вкладень використовують ряд показників, що розраховуються статичними і динамічними методами.
До статичних методів оцінки ефективності інвестицій можна віднести розрахунок норми прибутку і терміну окупності.


 

You have no rights to post comments