Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Ефективність інвестицій, аналіз та оцінка

Ефективність інвестицій, аналіз та оцінка
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Ефективність інвестицій, аналіз та оцінка

інвестиції завжди були і будуть фінансовими операціями пов'язаними з певною часткою ризику.
У довгострокових інвестиціях і короткострокових інвестиціях є певні відмінності, які необхідно враховувати в момент прийняття управлінських рішень.
Довгострокові рішення пов'язані з оцінкою доцільності інвестиції, необхідних організаціям для створення і оновлення наявної матеріально-технічної бази, заміни зношених основних засобів, нарощування обсягів діяльності та освоєння нових видів продукції (послуг).

Ефективність інвестицій

Інвестиції (капіталовкладення)

сукупність витрат, які реалізуються у формі довгострокових вкладень власного або позикового капіталу. Згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності інвестиції являють собою актив, який компанія використовує для збільшення свого багатства за рахунок різного роду доходів, отриманих від об'єкта інвестування, у вигляді процентів, роялті, дивідендів та орендної плати, а також у формі приросту вартості капіталу.
Застосовують також наступні визначення інвестицій:
• витрати на придбання власності або інших активів в цілях отримання прибутку; придбаний актив. Тобто витрати, зроблені в очікуванні майбутнього доходу;
• грошові кошти, цінні папери, інше майно, в тому числі майнові права, інші права, мають грошову оцінку, вкладаються в об'єкти підприємницької та (або) іншої діяльності з метою отримання прибутку і (або) досягнення корисного ефекту.


 

You have no rights to post comments