Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Оцінка ефективності інвестиційних проектів

Оцінка ефективності інвестиційних проектів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Оцінка ефективності інвестиційних проектів

Оцінка ефективності інвестиційних проектів проходить у два етапи.

Перший етап оцінки ефективності інвестицій - розрахунок ефективності проекту в цілому.

Цілі етапу:

• інтегрована економічна оцінка проектних рішень;
• створення необхідних умов для пошуку інвесторів.
Для локальних проектів оцінюється тільки їх комерційна ефективність і, якщо вона виявляється прийнятною, рекомендується переходити до наступного етапу оцінки.
Для суспільно значимих проектів спочатку оцінюється їхня суспільна ефективність. При незадовільною громадської ефективності проекти не рекомендуються для реалізації. Якщо громадська ефективність виявляється достатньої, оцінюється комерційна ефективність. При недостатній комерційної ефективності суспільно значимого інвестиційного проекту рекомендується розглянути різні форми його підтримки, які підвищують комерційну ефективність інвестицій до прийнятного рівня.
Завданням першого етапу є визначення ефективності проекту в цілому виходячи з припущення, що він буде профінансований цілком за рахунок власних коштів. Такий підхід дозволяє представити ефективність проекту як такого, тобто ефективність техніко-технологічних і організаційних рішень, передбачених у проекті. Це необхідно для залучення потенційних інвесторів до участі в його реалізації.

Другий етап - розрахунок ефективності участі в проекті

Другий етап здійснюється після вироблення схеми фінансування
Для локальних проектів визначається ефективність участі в проекті окремих підприємств-учасників, ефективність інвестування в акції, бюджетна ефективність.
Для суспільно значимих проектів спочатку визначається регіональна ефективність інвестицій і, якщо вона задовільна, подальший розрахунок виконується, як для локальних проектів. Якщо необхідно, оцінюється і галузева ефективність.
Інвестиційний проект повинен бути вигідним для всіх інвесторів, причому для кожного з них оцінка ефективності інвестицій проводиться відповідно до його інтересами, по адекватним їм критеріями. Тому на другому етапі оцінюється значно більше видів ефективності інвестицій. Компромісне рішення, що задовольняє всіх учасників, знаходиться в процесі узгодження їхніх інтересів і за умови, що проект досить ефективний і, отже, може бути вигідним для кожного.
Крім економічного, від реалізації інвестиційного проекту можуть бути отримані соціальний і екологічний ефекти. Тому при розробці проекту повинна виконуватися оцінка його соціальних і екологічних наслідків, а також витрат, пов'язаних із соціальними заходами та охороною навколишнього середовища.

Оцінка соціальних результатів проекту припускає, що проект повинен відповідати соціальним нормам, стандартам та умовам дотримання прав людини. Передбачені проектом заходи щодо створення працівникам нормальних умов праці і відпочинку, забезпечення їх продуктами харчування, житловою площею та об'єктами соціальної інфраструктури є обов'язковою умовою його реалізації, і якої самостійної оцінці в складі результатів проекту не підлягають. Коли реалізація інвестиційного проекту передбачає поліпшення житлових і культурно-побутових умов працівників (наприклад, надання безоплатно або на пільгових умовах житла), витрати по спорудженню або придбання відповідних об'єктів включаються до складу витрат за проектом і враховуються в розрахунках ефективності інвестицій в загальному порядку.
Доходи від цих об'єктів (частина вартості житла, оплачувана в розстрочку, виручка підприємств побутового обслуговування тощо) враховуються у складі результатів проекту. У розрахунках ефективності враховується і самостійний соціальний результат подібних заходів, одержуваний при збільшенні ринкової вартості житла, обумовленому введенням в дію додаткових об'єктів соціально-побутового призначення.


 

You have no rights to post comments