Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Оцінка ефективності інвестиційних проектів

Оцінка ефективності інвестиційних проектів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Оцінка ефективності інвестиційних проектів

Основна мета інвестицій - отримання прибутку. Ресурси завжди обмежені, а оцінка ефективності інвестицій дозволяє визначити оптимальний напрямок їх використання.
Завдання раціонального використання інвестицій можуть бути двох типів:
• Коли заданий обсяг інвестицій для здійснення проекту - слід прагнути отримати максимально можливий ефект від їх використання;
• Коли заданий результат, який треба отримати за рахунок вкладення капіталу - необхідно шукати шляхи мінімізації витрат інвестиційних ресурсів.
Економічна ефективність інвестиційного проекту - це категорія, що відображає відповідність інвестиційного проекту цілям та інтересам його учасників.
Здійснення успішних інвестиційних проектів збільшує внутрішній валовий продукт (ВВП), який потім ділиться між учасниками проекту - акціонерами, працівниками підприємств, банками, бюджетами різних рівнів та ін Надходженнями і витратами цих учасників визначаються різні види ефективності інвестиційного проекту. Рекомендується оцінювати наступні види ефективності проекту.

Ефективність інвестиційного проекту в цілому

1. Ефективність проекту в цілому. Оцінка інвестиційних проектів і їх ефективності в цілому зазвичай проводиться з громадською і комерційної позицій, причому обидва види ефективності розглядаються з точки зору єдиного учасника, що реалізовує проект за рахунок власних коштів.
Мета оцінки ефективності інвестиційного проекту в цілому:
• визначення потенційної привабливості проекту для можливих учасників;
• пошук джерел фінансування.
Види ефективності інвестиційного проекту в цілому:
• громадська (соціально-економічна) ефективність проекту;
• комерційна ефективність проекту.

Ефективність участі в інвестиційному проекті

2. Ефективність участі у проекті. Учасниками проекту може бути підприємство, що реалізовує проект, і його акціонери; банки, які здійснюють кредитування проекту; лізингова компанія, що надає обладнання для проекту, і т.д.
Інвестиційний проект може зачіпати інтереси структур більш високого порядку (галузь, регіон тощо), які здатні вельми істотно вплинути на його реалізацію. Проект може бути суспільно значущим і вимагати підтримки бюджетів різних рівнів (федерального, регіонального або місцевого).
Наявність декількох учасників інвестиційного проекту зумовлює розбіжність їхніх інтересів, різне ставлення до пріоритетності різних проектів. Для кожного учасника є характерним формування специфічних потоків грошових коштів для розрахунку показників ефективності і, як наслідок, можлива розбіжність результатів оцінки і рішення про участь у проекті. Тому слід визначити ефективність інвестиційного проекту для кожного безпосереднього учасника.

Мета визначення ефективності участі в проекті:

• перевірка реалізованості інвестиційного проекту;
• перевірка зацікавленості в реалізації проекту всіх його учасників.

Ефективність участі в інвестиційному проекті включає:

• ефективність участі підприємств у проекті (ефективність інвестиційного проекту окремо для кожного підприємства-учасника);
• ефективність інвестування в акції підприємства (ефективність для акціонерів - учасників інвестиційного проекту);
• ефективність участі в проекті структур більш високого рівня, в тому числі:
а) регіональна і народногосподарська ефективність - для регіону і народного господарства в цілому;
б) галузева ефективність - для окремих галузей народного господарства, фінансово-промислових груп (ФПГ), об'єднань підприємств і холдингових структур;
• бюджетна ефективність інвестиційного проекту - ефективність участі в інвестиційному проекті бюджету певного рівня.

Всі види ефективності інвестиційного проекту базуються на зіставленні витрат і результатів (вигод) від проекту, але відрізняються підходом до їх оцінки і складом.
Перед проведенням оцінки ефективності експертно визначається суспільна значущість проекту. Суспільно значущими вважаються великомасштабні, народногосподарські та глобальні проекти.


 

You have no rights to post comments