Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Відповідь на комплексне контрольне кваліфікаційне завдання спеціаліста

Відповідь на комплексне контрольне кваліфікаційне завдання спеціаліста
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Відповідь на комплексне контрольне кваліфікаційне завдання спеціаліста

Завдання 2. Банк у Лондоні встановив такий курс долара США: продаж — 2,2510 дол. США за ф. ст.; купівля — 2,2520 дол. США за ф. ст. Визначте:
а)  скільки фунтів стерлінгів можна одержати за 1000 дол. США;
б)  скільки доларів США можна одержати за 1000 ф. ст.
Рішення
При використанні непрямого котирування вартість одиниці національної валюти виражається в іноземній валюті. Наприклад, курс долара США у Великої Британії виражається як кількість доларів США за один фунт стерлінгів. В Україні при непрямому котируванні курс
долара США буде виражатись як кількість доларів США за одну гривню. Із сутності непрямого котирування випливає, що для переведення суми в національній валюті в еквівалентну їй суму в іноземній валюті її необхідно помножити на курс:
Сума в іноземній валюті = Сума в національній валюті* Курс.
Отже, при непрямому котируванні для переведення суми в іноземній валюті в еквівалентну їй суму в національній валюті її необхідно поділити на курс:
Сума в іноземній валюті
Сума в національній валюті =--------------—-----------------.
Курс
При непрямому котируванні, на відміну від прямого, курс купівлі іноземної валюти буде більшим за курсу її продажу:
а) сума у фунтах стерлінгів = 1000 : 2,2520 = 444,05 ф. ст.;
б) сума в доларах США = 1000 * 2,2510 = 2251 дол. США.

Завдання 1. Автомобіль, з об’ємом двигуна 1800 куб. см., ввозиться на митну територію України. Митна вартість  по рахунку-фактурі 10000дол. США, ставка акцизного збору – 0,2 euro з 1 куб. см об’єму двигуна. Ставка ввізного мита – 0,1 euro за 1 куб. см об’єму двигуна.
Розрахуйте суму акцизного збору та ПДВ.
1. Визначаємо суму оплати митного збору, для чого необхідно розрахувати митну вартість авто:
Т = 10000 дол. США або 10000*5=50000 грн.
За митне оформлення товарів митною вартістю $10000 стягується митний збір по ставці 0,2% від митної вартості партії товару.
Тоді З = 10000 x 0,002 = 20 (долл. США) або З = 20*5 =100 (грн.)
2. Сума ввізного мита визначається виходячи зі
ставки мита:
П= 1800*0,1 = 180 euro або П = 180*6,5 = 1170 (грн.).
3.    Сума акцизного збору: 
На = 1800*0,2=360 euro або На = 360*6,5=2340 грн.
4. Податок на додану вартість стягується по ставці 20%. Базою розрахунку податку є сума митної вартості, митного збору, митного збору і акцизного збору.
ПДВ = (T+С+П+На) х 0,2 = (50000+100+1170+2340) х 0,2 = 10722 (грн.)

Завдання 2. Фірма «Себра» уклала зовнішньоторговельний контракт з турецькою фірмою на експорт 270 т насіння соняшника за ціною $272 за тону.
Розрахувати номінальну та реальну втрачену вигоду фірми якщо відомо, що ставка завчасного експортного депозиту за насінням соняшника становить 12%, термін перерахування виручки від експорту складає 60 календарних днів з дати оформлення вивізної митної декларації, а середньорічний рівень інфляції дорівнює 35%.
Розмір гривневої депозитної ставки в комерційному банку дорівнює 40% річних.
Валютний курс: 1 дол. США = 5,1 грн.
Обов'язкове розміщення експортного депозиту при вивозі за кордон насіння соняшнику приводить до відвернення грошових коштів підприємства з господарського обороту і зрештою скороченню прибутку. Мінімальна величина упущеної вигоди від розміщення експортного депозиту дорівнює умовному доходу від розміщення тієї або іншої суми на депозитному рахунку комерційного банку протягом 60 календарних днів.
Розмір депозитного внеску (грн) рівний:
Q0 = P*q*K*Hd, де
Q0 – розмір депозитного внеску, грн;
P – ціна продукції, поділ. США за 1т;
q – об'їм реалізації в натуральному виразі, т;
К – курс поділ. США до української гривні;
Hd – ставка попереднього експортного депозиту.
Тоді
Qо = 272*270*5,1*0,12 = 44945,28 грн.
До кінця терміну (Т) розміщення експортного депозиту (Q0) його сума повинна була зрости до рівня (Q1) при щоденному нарахуванні по формулі простих відсотків депозитної ставки на рівні 40% річних:
Q1  = Q0 * (1+Y*n/m), де
У – розмір депозитної ставки %:
m - кількість нарахувань в році, днів;
n - кількість нарахувань в рамках періоду, днів.
Тоді
Q1 = 44945,28  * (1 + 0,4 * 60/365) = 44945,28 * 1,0658 = 47900,58 грн.

Номінальна мінімальна сума упущеної вигоди (S), викликана у зв'язку з обов'язковим розміщенням  експортного депозиту, визначається як різниця умов суми депозитного рахунку (Q1) після його 60-денного розміщення  і суми самого експортного депозиту (Q0).
S = Q1 - Q0 = 47900,58 -44945,28 = 2955,3 грн.
Оскільки за термін депозиту (60 днів) купівельна спроможність грошей знижується в результаті інфляції, визначаємо реальну мінімальну упущену вигоду (S1) від розміщення попереднього експортного депозиту. Для чого використовуємо формулу дисконтування для простих відсотків:
Q01  = Q0 * (1/(1+Y*n/m)), де
Q01 – дисконтована сума експортного депозиту Q0.
Тоді
Q01 =44945,28 * (1/(1 + 0,35 * 60/365)) = 44945,28 *0,9451 = 42481,36 грн.
S1 = Q0 - Q01 + S = 44945,28 – 42481,36 + 2955,3 = 5419,22 грн.

Отже, номінальна  мінімальна упущена  вигода фірми "Себра", пов'язана з розміщенням попереднього депозиту при експорті з України насіння соняшнику складає 2955,3 грн., а реальна мінімальна упущена вигода – 5419,22 грн.


 

You have no rights to post comments