Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Відповідь на комплексне контрольне кваліфікаційне завдання спеціаліста

Відповідь на комплексне контрольне кваліфікаційне завдання спеціаліста
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Відповідь на комплексне контрольне кваліфікаційне завдання спеціаліста

Завдання 1. Розрахувати економічну ефективність механізації виробничих процесів на підприємстві. Витрати на механізацію склали 1450 тис. грн. За рахунок механізації чисельність робітників скоротилася на 15%. Базова чисельність 452 робітники. Середньомісячна зарплата - 650 грн. Додаткові витрати електроенергії - 12 тис. кВт. год за рік., тариф - 0,156 грн. за 1 кВт. год. Максимальна заявлена потужність 950 кВт. год. Тариф за 1 кВт заявленої потужності на місяць 18,4 грн. Собівартість продукції знизилася на 8%. Собівартість одиниці продукції - 526 грн. / т. Обсяг виробництва —12 тис. т.
Розв'язок:
1.    Розрахунок чисельності робітників за проектом:
Чпр =Чб*(1- 0Д5) = 452 * 0,85 = 384 робітників,
де   ЧПпр, Ч6 — чисельність робітників за проектом і фактична, осіб;
0,15 — коефіцієнт скорочення чисельності за проектом.
2.    Розрахунок скорочення чисельності робітників:
Ч = Чб - Чпр = 452 - 384 = 68робітників.
3.    Економія заробітної плати за рахунок скорочення чисельності робітників:
ФЗП = ( Ч* ЗПм +  ФЗП * Нзп) * 12 =
= (68 * 650 + 68 * 650 * 0,37) = 736,1тис.грн.
де   ЗПМ — середньомісячна зарплата одного робітника, грн.;
Нж — коефіцієнт нарахувань на зарплату
4.    Розрахунок собівартості продукції за проектом:
СВпр = СВб * (1 - 0,08) = 526 * (0,92) = 483,92грн.
5.    Розрахунок додаткового прибутку за рахунок зниження
собівартості продукції:
ПР = (СВб -СВпр)* ОВ = (526 - 482,92) * 12 = 505тис.грн.
де   ОВ — обсяг виробництва продукції, тис. т.
6.    Розрахунок додаткових витрат електроенергії:
Вел =  Ел * ta + Рз * tb = 12 * 0,156 + 950 * 18,4 = 19,4 тис.грн.
де   ta - тариф за споживання електроенергії, грн.
td - тариф за максимальну заявлену потужність, грн.
Р3 - максимальна заявлена потужність, кВт.
7.    Розрахунок додаткової амортизації:
Ap = KB*Na = 1450 * 0,15 = 220,41тис.грн.
8.    Розрахунок додаткового загального чистого прибутку:
ПРз = ( ФЗП +  ПР) - ( Вел +  Ар) * Кп=
(736,7 + 505) - (19,4 + 220,41) * 0,7 = 101,2тис.грн.
де   Кп - коефіцієнт податку.
9.    Розрахунок чистого додаткового грошового потоку:
ГПч =  ПРч +  Ар = 701,2 + 220,41 = 921,6 тис.грн.
1.    Розрахунок терміну окупності інвестицій:

Відповідь: додатковий чистий прибуток - 701,2 тис. грн., додатковий чистий грошовий потік - 921,9 тис. грн., термін окупності капітальних вкладень - 1,57 року, скорочення чисельності робітників - 68 осіб.

Завдання 2. Державні облігації з терміном обігу 31 день пропонуються до продажу за курсом 91,5. Визначте дохідність до погашення облігацій Dп
Рішення

де Рк – курс облігацій у процентах до номіналу; У – тривалість року 365 днів Т – термін у днях до погашення облігації


Завдання 3. Визначити зовнішньоторгову ціну промислового обладнання на основі величини економічного ефекту у сфері експлуатації. Вихідні дані: продуктивність обладнання - 1000000 шт./рік; ціна одиниці товару, що буде виготовлятися на цьому обладнанні, - 0,7 дол. США/шт; змінні поточні витрати замовника - 0,25 дол. США/шт.; постійні поточні витрати замовника без амортизації основних фондів - 200000 дол. США/рік; норма амортизаційних відрахувань для даного типу обладнання - 10%; ставка податку на прибуток - 40%; економічна ефективність інвестицій, вкладених у придбання промислового обладнання, - 0,35.
Рішення
Прибуток ( ПР ) можна визначити двома способами:
1)  ПР = Е * К,
де Е - економічна ефективність інвестицій;
К - інвестиції в основний капітал, або ціна закзтгленого обладнання;
2)  
де Ц - ціна одиниці продукції, виготовленої на закупленому обладнанні;
N - обсяг продукції;
Sзм - змінні витрати;
Snocm — постійні витрати;
На — норма амортизаційних відрахувань;
К - вартість обладнання;
Сп - ставка податку на прибуток.
Враховуючи, що значення прибутку однакове, можна прирівняти праві частини двох наведених вище рівнянь:
0,35 * К = ((0,7 * 1000000) - (0,25 * 1000000 + 200000 + 10/100 * К)) * (1- 40/100)
Звідси К = 367647 (дол. США), що і становитиме ціну замовленого обладнання.


 

You have no rights to post comments