Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Відповідь на комплексне контрольне кваліфікаційне завдання спеціаліста

Відповідь на комплексне контрольне кваліфікаційне завдання спеціаліста
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Відповідь на комплексне контрольне кваліфікаційне завдання спеціаліста

Завдання 1. На підприємстві реалізований проект структурної перебудови управлінських структур. Чисельність управлінського персоналу скоротилася на 35%. Середня зарплата одного керівного працівника 1850 грн. чисельність керівного персоналу 85 осіб. Додаткові витрати склали 1200 тис. грн. За рахунок підвищення оперативності дій керівників собівартість продукції скоротилася на 10%. Собівартість одиниці продукції базового рівня складала 1200 грн. т. Обсяг виробництва базового рівня 12500 т. Після удосконалення системи управління виробництво продукції збільшилося на 12%. Ціна одиниці продукції 1440 грн. Працівникам, які були скорочені виплачується компенсація у розмірі 12 місячних посадових окладів. Обґрунтувати доцільність удосконалення структури управління.

Розв'язок:
1.    Розрахунок скорочення чисельності персоналу за проектом:
Ч = Чб *  ч = 85 * 0,35 = 30 осіб,
де    Ч- абсолютне скорочення чисельності працівників управління за проектом, осіб;
Чб - базова чисельність працівників, осіб;
ч — відносне скорочення чисельності за проектом, %.
2.    Економія  заробітної плати за рахунок скорочення працівників управління:
ЗП = ЗПм *M*NM= 1850*30*12 = 666 тис. грн.,
де    ЗП — річна економія заробітної плати, тис. грн.;
ЗПМ - середньомісячна зарплата одного працівника, грн.;
NM - кількість місяців у році.
3.    Розрахунок економії за рахунок скорочення нарахувань на зарплату:
Нзп =  ЗП* Ш = 666 * 0,37 = 246,42тис.грн.
де   АНзп — економія нарахувань на зарплату, тис. грн.
4.    Розрахунок собівартості одиниці продукції за проектом:
СВпр = СВб - СВ6 *  СВ = 1200 - (1200 * 0,1) = 1080грн.,
де   СВпр, СВ6 — собівартість продукції за проектом і базова, грн.;
АСВ — зниження собівартості за проектом.
5.    Розрахунок додаткового прибутку за, рахунок зниження собівартості продукції:
ПР1 = (СВб - СВпр) * ОВб *  ОВпр =
= (1200 -1080) * 12000 * 1,12 = 1,61млн.грн.,
де    0Вб,  ОВпр — базовий обсяг виробництва продукції, збільшення обсягів виробництва за проектом
6.    Розрахунок додаткового прибутку за рахунок збільшення обсягів виробництва:
ПР2 = (Ц- СВб) *  ОВпр = (1440 -1200) *
* (12000* 1,12-12000) = = 316,8 тис. грн.
де   Ц - ціна одиниці продукції, грн.
7.    Розрахунок загального додаткового прибутку:
ПРз =  ЗП +  Нзп +  ПР1 +  ПР2 =
= 666 +246,42 + 1610 + 316,8 = 2,84 млн. грн.
8.    Додаткові витрати на виплату зарплати звільненим працівникам:
Взп =  З+ Нзп = 666 + 246,42 = 912,42тис.грн.
9.    Розрахунок додаткового чистого прибутку:
ПРч =  ПРз * 0,7 -  Взп =  2840*0,7 - 912,42=1075,6 тис. грн.,
де   0,7 - коефіцієнт, що враховує податок.
2.    Розрахунок чистого грошового потоку за проектом:
ГП =  ПРч +  Ap = 1075,6 +1200 * 0,15 = 125 5,6тис.грн.,
де   0,15 норма річної амортизації від капітальних витрат.
11. Розрахунок терміну окупності витрат за проектом:
ТО = 
Відповідь: За рахунок виконання проекту структурної перебудови апарату управління підприємство отримає 1255,6 тис. додаткового чистого грошового потоку, чистий додатковий прибуток складе1075,6 тис. грн., термін окупності витрат - 0,96 року.

Завдання 2. Банк у Лондоні встановив такий курс долара США: продаж — 2,2510 дол. США за ф. ст.; купівля — 2,2520 дол. США за ф. ст.  Визначте: а)  скільки фунтів стерлінгів можна одержати за 1000 дол. США; б)  скільки доларів США можна одержати за 1000 ф. ст.

Рішення
При використанні непрямого котирування вартість одиниці національної валюти виражається в іноземній валюті. Наприклад, курс долара США у Великої Британії виражається як кількість доларів США за один фунт стерлінгів. В Україні при непрямому котируванні курс
долара США буде виражатись як кількість доларів США за одну гривню. Із сутності непрямого котирування випливає, що для переведення суми в національній валюті в еквівалентну їй суму в іноземній валюті її необхідно помножити на курс:
Сума в іноземній валюті = Сума в національній валюті* Курс.
Отже, при непрямому котируванні для переведення суми в іноземній валюті в еквівалентну їй суму в національній валюті її необхідно поділити на курс:
Сума в іноземній валюті
Сума в національній валюті =--------------—-----------------.
Курс
При непрямому котируванні, на відміну від прямого, курс купівлі іноземної валюти буде більшим за курсу її продажу:
а) сума у фунтах стерлінгів = 1000 : 2,2520 = 444,05 ф. ст.;
б) сума в доларах США = 1000 * 2,2510 = 2251 дол. США.

Завдання 3. До України з Німеччини надійшов товар – обладнання для перукарні. Згідно з договором купівлі-продажу товар поставляється за умовами DDU Харків, вартість його за контрактом (фактурна) – 50000 дол. США. До рахунку-фактури продавець включив усі витрати на доставку вантажу до Харкова, у тому числі й зроблені після перетину митного кордону України. Вартість транспортування після перетину митного кордону – 100 дол. США. Визначити митну вартість.
Рішення
Митна вартість розраховується виходячи з фактурної вартості за мінусом усіх витрат на транспортування
МВ= 50000 – 100 = 49 900 дол. США 

You have no rights to post comments