Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Стратегія і шляхи зниження поточних витрат

Стратегія і шляхи зниження поточних витрат
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Стратегія і шляхи зниження поточних витрат

В традиційному розумінні найважливішими шляхами зниження витрат є економія всіх видів ресурсів, що використовуються у .виробництві — трудових і матеріальних.
Для виявлення резервів зниження собівартості необхідно визначити фактори, які обумовлюють це зниження.
Під факторами зниження собівартості продукції (робіт, послуг) розуміють усю сукупність рушійних сил і причин, які визначають її рівень та динаміку.
Розрізняють такі шляхи зниження витрат на виробництво продукції:
•    підвищення технічного рівня виробництва, зокрема упровадження нової
прогресивної   технології,   підвищення   рівня   механізації   та   автоматизації
виробничих процесів; розширення масштабів використання й удосконалення
техніки і технології,  що застосовується;  краще  використання сировини і
матеріалів;
•    поліпшення  організації  виробництва  і  праці,  тобто удосконалення
управління   виробництвом   і   скорочення   витрат   на   нього;   упровадження
наукової організації праці; поліпшення використання основних виробничих
фондів; поліпшення матеріально-технічного забезпечення;
•    скорочення транспортно-складських витрат тощо;
•    зміна обсягу виробництва, що зумовлює відносне скорочення умовно-
постійних витрат у результаті зростання обсягу виробництва;
•    зміна структури, асортименту та поліпшення якості продукції.


 

You have no rights to post comments