Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Принципи формування системи показників ефективності виробництва (діяльності)

Принципи формування системи показників ефективності виробництва (діяльності)
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Принципи формування системи показників ефективності виробництва (діяльності)

•    забезпечення органічного взаємозв'язку критерію та системи конкретних
показників ефективності діяльності;
•    відображення  ефективності  використання  всіх  видів застосовуваних
ресурсів;
•    можливість застосування показників ефективності в процесі управління
різними ланками виробництва (видами діяльності);
•    виконання провідними показниками стимулюючої функції в процесі
використання    наявних    резервів    зростання    ефективності виробництва (діяльності).
Існує наступна систему показників ефективності виробництва, побудована з урахуванням названих принципів.
Узагальнюючі показники — рівень задоволення потреб ринку виробництво чистої продукції на одиницю витрат ресурсів, прибуток на одиницю загальних витрат, рентабельність (основні модифікації), витрати на одиницю товарної продукції, частка приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробництва, народногосподарський ефект використання одиниці продукції.
Показники ефективності використання праці (персоналу) -темпи зростання продуктивності праці, частка приросту продукції за рахунок зростання продуктивності праці, відносне вивільнення працівників, коефіцієнт використання корисного фонду робочого часу, трудомісткість одиниці продукції, зарплатомісткість одиниці продукції.
Показники ефективності використання виробничих фондів ~ загальна фондовіддача (за обсягом продукції), фондовіддача активної частини основних фондів, рентабельність основних фондів, фондомісткість одиниці продукції, матеріаломісткість одиниці продукції, коефіцієнт використання найважливіших видів сировини та матеріалів.
Показники ефективності використання фінансових коштів-- .оборотність оборотних коштів, рентабельність оборотних коштів, відносне вивільнення оборотних коштів, питомі капітальні вкладення (на одиницю приросту потужності або продукції), рентабельність інвестицій, строк окупності вкладених інвестицій.
Особливості аналітичної оцінки соціальної ефективності виробництва (діяльності).
По-перше, необхідно і дуже важливо визначити соціальну ефективність на двох рівнях: локальному (на підприємстві - рівень забезпечення необхідної сукупності соціальних благ для своїх працівників) і муніципальному та загальнодержавному (рівень соціального захисту людей, забезпечення їхніх соціальних потреб місцевими органами влади і державою в цілому).
По-друге, об'єктивно необхідно визначати рівень задоволення соціальних потреб працівників підприємств за рахунок власних коштів цих підприємств. До соціальних потреб працівників, які мають задовольняти самі підприємства, належать:
•    збільшення   розміру   оплати   праці   понад   встановлений   державою
мінімальний рівень;
•    оплата значної частини вартості або надання безкоштовних путівок до лікувально-оздоровчих закладів;
•    дотації закладам громадського харчування підприємства (організації);
надання безповоротної позички на придбання житла і зведення дачних
будинків;
•    будівництво та утримання власного житлового фонду, баз відпочинку,
палаців культури, поліклінік, спортивних споруд, дитячих дошкільних установ;
•    забезпечення   нормальних  (безпечних  для  здоров'я)   умов   праці  та
належної охорони навколишнього природного середовища;
•    створення власних сільськогосподарських підприємств;
•    оплата навчання та стажування працівників підприємств (організацій).
По-третє,    за    загальної    оцінки    соціальної    ефективності    необхідно
враховувати соціальне значущі заходи, здійснювані за рахунок муніципального (місцевого) і загальнодержавного бюджетів, зокрема:
•    установлення та регулювання мінімальної заробітної плати працівникам державних підприємств (організацій);
•    установлення й виплата пенсій, стипендій, допомоги багатодітним сім'ям, субсидій на житлово-комунальні послуги;
•    індексація заробітної плати й пенсій відповідно до динаміки роздрібних
цін і тарифів;
•    регулювання продажних цін на певні види товарів і вартості комунальних
послуг;
•    бюджетне    фінансування   державних   підприємств   та   організацій
невиробничої сфери;
•    реалізація муніципальних, регіональних і загальнодержавних соціальних
програм тощо.
По-четверте, конкретне визначення соціальної ефективності має охоплювати не тільки ті заходи, які піддаються кількісному вимірюванню, а й ті, щодо яких кількісне вимірювання прямого ефекту є неможливим стосовно таких заходів вимірювання соціальної ефективності полягає в обчисленні непрямого економічного ефекту і витрат на його досягнення з наступним їх порівнянням, а також у якісній характеристиці (детальному словесному описі) їхнього реального (можливого) впливу на результативність виробництва (діяльності) і життєвий рівень населення. Взагалі кількісне вимірювання соціальної ефективності треба завжди доповнювати якісними характеристиками заходів, що впливають на неї. 

You have no rights to post comments