Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Рентабельність ресурсів і продукції

Рентабельність ресурсів і продукції
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Рентабельність ресурсів і продукції

Для  оцінки  рівня  ефективності  роботи  підприємства  отриманий  ним
результат (валовий прибуток,  прибуток)  співставляється з  витратами  або ресурсами, що використовуються. Співставлення прибутку з витратами означає рентабельність    або   норму   рентабельності.    Розрізнюють   рентабельність продукції (витрат) і рентабельність виробництва (фондів, капіталу). Розрізняють наступні основні показники рентабельності.
Рентабельність продукції

Рп =  П / С х 100%,

де    П  —  прибуток від реалізації продукції;
С - собівартість реалізованої продукції.
Рентабельність виробництва

Рпр = П / (ОПФср + ОСн) х 100%,

де     ОПФср — середня вартість основних виробничих фондів;
ОСн - середньорічний залишок оборотних коштів, що нормуються.
Рентабельність активів

Рп = Пч / А,

де     Пч  —  прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства;
А — середня величина активів (валюти балансу).
Рентабельність активів за валовим прибутком

Рва = ВП / А,

де     ВП -  валовий прибуток. Рентабельність поточних активів

Рпа = Пч / ТА,

де     ТА — середня величина поточних активів.
Рентабельність інвестиції
Рін = П / (СК + ДО),

де      СК - середня величина власного капіталу;
ДО -  середня величина довгострокових зобов'язань.
Рентабельність власного капіталу

Рвк = Пч / СК,

Рентабельність об'єму продаж

Pvn = Пр / Vp,

де    Vp— об'єм продаж.


 

You have no rights to post comments