Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Санація (фінансове оздоровлення) господарюючих субєктів

Санація (фінансове оздоровлення) господарюючих субєктів
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Санація (фінансове оздоровлення) господарюючих субєктів

Санація (фінансове оздоровлення) — це комплекс послідовних взаємозв'язаних     заходів     фінансово-економічного,   виробничо-технічного, організаційного та соціального характеру, спрямованих на виведення суб'єкта господарювання з кризи і відновлення або досягнення ним прибутковості та конкурентоспроможності.
Основним способом виведення підприємств з стану неплатоспроможності є санація, тобто реорганізаційна процедура, при якій власниками підприємства-боржника, його кредиторами або іншими особами йому надається фінансова допомога.
Коло осіб, які можуть надати фінансову допомогу підприємству-боржнику не обмежений. Однак клопотання про проведення санації може бути подане лише боржником, власником підприємства-боржника кредитором.
Клопотання про проведення санації повинне бути подане в арбітражний суд.
Арбітражний суд задовольняє клопотання про санацію, якщо є реальна можливість відновити платоспроможність підприємства.
Наприклад, суд переконується в тому, що фінансова допомога дозволить підприємству-боржнику розплатитися зі своїми постачальниками, а потім налагодити виробництво своєї продукції. Однак, якщо протягом 36 місяців повторно подана заява про збудження виробництва у справи про неспроможність (банкрутство) підприємства, арбітражний суд, позбавлений права винести визначення про проведення санації.       
Переважне право на участь в проведенні санації надане членам трудового колективу даного підприємства, його власникам і кредиторам.
У тому випадку, якщо бажання брати участь в санації виразили члени трудового колективу підприємства-боржника і (або) його власник, конкурс на участь в санації не оголошується, санація проводиться даними особами. У конкурсі на проведення санації можуть брати участь іноземні юридичні липа.
У 7-денний термін від дня винесення визначення про проведення санації учасники санації зобов'язані виробити угоду, в якій повинні міститися зобов'язання про задоволення вимог всіх кредиторів підприємства-боржника в узгоджені з ними терміни, передбачувані терміни проведення санації і інші умови. Відповідальність за виконання зобов'язань перед кредиторами учасники санації несуть солідарно, якщо в угоді не передбачене інше. Санація повинна проводитися в період не більш 18 місяців. По клопотанню учасників санації цей термін може бути продовжений судом, але не більш, ніж на 6 місяців. У разі неспроможності державних або муніципальних підприємств термін проведення санації продовженню не підлягає.
Після закінчення 12 місяців з початку санації повинне бути задоволено не менше за 40% загальної суми вимог кредиторів.
Контроль за проведенням санації здійснює арбітражний суд, який виніс визначення про проведення санації.
Так, арбітражний суд розглядає заяви членів трудового колективу підприєметва-боржника, його власника або кредитора про неефективність санації або про дії учасників санації, що ущемляють права і інтереси власника підприємства-боржника, його кредиторів або членів трудового колективу.
Арбітражний суд на основі перевірки заяви може прийняти рішення аж до припинення санації. У цьому випадку арбітражний суд ухвалює рішення про визнання боржника неспроможним (банкротом) і про відкриття конкурсного виробництва.
Якщо санація привела до позитивних результатів: зобов'язання перед кредиторами виконані, відновлена платоспроможність підприємства, то арбітражний суд виносить визначення про завершення санації і припинення виробництва у справі про неспроможність (банкрутство) підприємства.


 

You have no rights to post comments