Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Доопрацювання тексту, остаточне оформлення КР і супровідних документів до неї

Доопрацювання тексту, остаточне оформлення КР і супровідних документів до неї
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Доопрацювання тексту, остаточне оформлення КР і супровідних документів до неї

Після того як КР прочитає науковий керівник, студент повинен доопрацювати матеріал з урахуванням його зауважень. У випадку незрозумілості, слід поставити запитання навчальному керівнику.
Відкоригувавши текст з урахуванням зауважень, студенту необхідно ще раз перечитати роботу, усунути алогічності, що виникли в результаті внесення виправлень, перевірити граматику, отримати підписи консультантів з окремих спеціальних питань або окремих розділів КР, оформити титульну сторінку (додаток Б) і структурний елемент "ЗМІСТ", укомплектувати й зшити матеріал.
"ЗМІСТ" повинен включати всі заголовки, які є в КР, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками та містити номери усіх початкових сторінок тобто сторінок, з яких починається виклад тексту відповідних розділів і параграфів   роботи   (назви   розділів   і   параграфів   у   змісті   мають   бути ідентичними наведеним у тексті).
Згідно вимог ГСВО МОНУ, порядок комплектації завершеної КР має відповідати її композиції (структурі):
    титульна сторінка;
    завдання на КР студенту, підписане науковим керівником і студентам, затверджене завідувачем випускової кафеКРи;
    зміст підсумкової кваліфікаційної роботи;
    тільки для магістерської роботи - реферат з трьома анотаціями державною, російською та іноземною мовами (стислий зміст роботи, загальним обсягом не більше 150 слів). Зразок реферату й анотації до нього наведено в додатку;
    перелік умовних позначень (при необхідності);
    вступ;
    основна частина, поділена на розділи та піКРозділи;
    висновки, або заключна частина;
    список використаних джерел;
    додатки.
Повністю завершений, оформлений відповідно до сформульованих више вимог і укомплектований рукопис КР має бути переплетений (зброшурований) у твердій палітурці. На титульній сторінці виконавець і науковий керівник ставлять свої підписи та дату остаточного завершення  роботи.
З внутрішнього боку обкладинки зброшурованої КР уклеюється конверт, у який буде вкладено направлення студента на захист роботи у ДЕК, довідка про успішність та обов'язкові супровідні документи. Результатом виконання цього завдання повинні стати:
-    оформлена відповідно до вимог, укомплектована та переплетена
(зброшурована) КР;
-    супровідні документи: замовлення з виробництва (якщо таке є); лист
з організації-об'єкта дослідження, а саме - відзив керівника організації, яка
слугувала об'єктом дослідження, завірений печаткою; позитивний письмовий
відгук наукового керівника. Зазначимо, що випускники рівнів "спеціаліст" і
"магістр" повинні будуть пізніше отримати ще й зовнішню рецензію.
Після цього студенту слід:
-    подати КР завідувачу випускової кафеКРи, який приймає рішення щодо  дозволу до попереднього захисту на засіданні кафеКРи;
-    зареєструвати КР на випусковій кафеКРі;
-    приступати до розробки усного варіанта доповіді, письмових тез і
графічного матеріалу для захисту роботи.


 

You have no rights to post comments