Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Правила оформлення додатків

Правила оформлення додатків
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Правила оформлення додатків

Додатки оформлюють як продовження КР на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті КР.
Якщо додатки оформлюють як продовження КР, кожен із них починають з нової сторінки, їм дають заголовки, наКРуковані угорі малими літерами з першої великої симетрично стосовно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої КРукується слово «Додаток____» і велика літера, що позначає додаток.
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г', Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Єдиний додаток позначається як додаток А.
При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші КРукують великими літерами слово «ДОДАТКИ».
Текст кожного додатка за потреби може бути поділений на розділи й піКРозділи, пронумеровані у межах кожного додатка: перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 — КРугий розділ додатка А; В.3.1 — піКРозділ 3.1 додатка В.
Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 — КРугий рисунок першого розділу додатка Д); формула (А.1) — перша формула додатка А.


 

You have no rights to post comments