Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Сучасні тенденції розвитку інвестиційних процесів в Україні

Сучасні тенденції розвитку інвестиційних процесів в Україні
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Сучасні тенденції розвитку інвестиційних  процесів в Україні

Економічна криза в Україні зробила найбільший негативний вплив на інвестиційні процеси в країні. Так, в 2002 р. валовий внутрішній продукт в Україні становив 49% рівня 1990 p., тоді як обсяг інвестицій в основний капітал скоротився за той самий період до 33%. Найбільш кризова ситуація спостерігалася до 1997 p., коли розмір капітальних вкладень скоротився в 4,8 рази порівняно з базисним 1990 р. [ЗО]. У 2003 р. ситуація трохи стабілізувалася, й індекс інвестицій в основний капітал становив 43,5 % рівня 1990 р. Аналізуючи інвестиційні процеси в Україні, необхідно відзначити, що основною формою інвестицій у сучасних умовах є реальні інвестиції у формі капітальних вкладень в економіку. У зв'язку з цим, представляється раціональним проаналізувати інвестиційні процеси в промислових регіонах України, які є основними реципієнтами інвестицій у країні, за статистичним даними про інвестиції в основний капітал.
У 2003 р. в Україну було притягнуто 59 899 млн грн капітальних інвестицій.
Досвід інвестиційної діяльності розвинутих країн свідчить, що ефективність процесів економічного зростання й відновлення визначається не тільки обсягом інвестицій і темпами їхнього здійснення, а й структурою і якістю капітальних вкладень. Кожний окремий промисловий регіон України має свої особливості функціонування й соціально-економічного розвитку. У зв'язку з цим необхідне додаткове дослідження інвестиційних процесів у кожному окремому промисловому регіоні України.

Проведений аналіз показав, що, незважаючи на досягнуті результати, показники інвестиційної активності в промислових регіонах України залишаються невисокими.
Основні причини, які стримують приплив інвестицій в окремі промислові регіони України й не дозволяють досягти показників 1990 p.:
1. Економічні:
— низькі темпи реформування економічної системи;
— складна й негнучка податкова система;
— відсутність виробленої амортизаційної політики;
— неефективно функціонуюча банківська система;
— недосконалий бюджетний устрій;
— обмежені можливості використання інструментів фондового ринку;
— неефективний процес приватизації, що не створив фундаменту для розвитку інвестиційних процесів;
— недостатній розвиток малого й середнього бізнесу;
— високий рівень тіньової економіки й економічної злочинності.
2.  Політичні й правові:
— наявність протиріч між виконавчими й законодавчими органами влади;
— недосконалість правової бази, відсутність логічно завершеного системного законодавчого забезпечення інвестиційної діяльності;
— нестабільність законодавства, внесення невмотивованих змін і доповнень у правові акти;
—  недостатня правова база захисту інвестицій.                                        
3. Організаційні:
— відсутність сучасної системи організації державного управління економічними процесами з використанням нових стилів і методів управління;
— відсутність системного інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності;
— нерозвиненість ринкової інфраструктури.
4.  Соціальні:
— корупція й бюрократія при вирішенні питань здійснення інвестиційної діяльності;
— безвідповідальність українських підприємств-партнерів;
— низька підприємницька активність населення.
У сукупності усі ці причини ведуть до становлення несприятливих умов здійснення інвестиційної діяльності в Україні.
У сформованих умовах представляється нераціональним розраховувати тільки на ринковий механізм, що, будучи, по суті, саморегулюючою й самонастроювальною системою, у кризовій ситуації не в змозі автоматично забезпечити ефективність інвестиційних процесів. Велике значення для активізації інвестиційної діяльності, мобілізації вітчизняних і залучення іноземних інвестицій, створення привабливих умов для збільшення інвестиційних вкладень в економіку нині державне управління інвестиційною діяльністю, спрямоване на регулювання й стимулювання інвестиційних процесів.


 

You have no rights to post comments