Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Управління інвестиційним портфелем підприємства

Управління інвестиційним портфелем підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Управління інвестиційним портфелем підприємства

Інвестиційний портфель — це цілеспрямовано сформована сукупність цінних паперів, придбаних підприємством відповідно до розробленої інвестиційної стратегії фінансового інвестування.
Метою формування інвестиційного портфеля фінансових інвестицій є забезпечення реалізації основних напрямів політики фінансового інвестування шляхом підбору найбільш доходних і найменш ризикових цінних паперів.
Відповідно до цієї мети завданнями формування інвестиційного портфеля підприємства є такі:
— забезпечення високого рівня інвестиційного доходу в поточному періоді;
—  забезпечення високих темпів приросту інвестованого капіталу в довгостроковому періоді;
—    забезпечення мінімізації рівня інвестиційних ризиків;
— забезпечення необхідної ліквідності портфеля.
Виділяють кілька типів портфелів фінансових інвестицій за різними класифікаційними ознаками :
1. За цілями формування інвестиційного доходу:
— портфель доходу — це інвестиційний портфель, сформований за критерієм максимізації рівня інвестиційного прибутку в поточному періоді поза залежністю від темпів приросту інвестованого капіталу в довгостро-ковій перспективі;
— портфель зростання — це інвестиційний портфель, j сформований за критерієм максимізації темпів приросту інвестованого капіталу в майбутній довгостроковій с перспективі поза залежністю від рівня поточного інвестиційного доходу.
2. За рівнем прийнятих ризиків:
— агресивний (спекулятивний) портфель — це інвестиційний портфель, сформований за критерієм максимізації поточного доходу або приросту інвестованого капіталу поза залежністю від супутні йому рівня інвестиційного ризику;
— помірний (компромісний) портфель — це інвестиційний портфель, по якому рівень інвестиційного ризику наближений до середньоринкового;
— консервативний портфель — це інвестиційний портфель, сформований за критерієм мінімізації інвестиційного ризику.
3. За стабільністю структури:
—  портфель із фіксованою структурою активів — портфель, у якому частка основних видів активів залишається незмінною протягом тривалого періоду часу;
— портфель із гнучкою структурою активів — портфель, у якому частка основних видів активів є рухомою і змінюється під впливом факторів зовнішнього середовища.
4.  За спеціалізацією:
—  портфель акцій — вирішує цілі забезпечення високих темпів приросту капіталу в поточному й перспективному періоді;
—  портфель облігацій — вирішує завдання забезпечення високих темпів поточного доходу, мінімізації інвестиційних ризиків, зниження податків;
—    портфель депозитних внесків;
—    портфель інших цінних паперів.
5. За числом стратегічних цілей формування:
— моноцільовий портфель — портфель, у якому фінансові інст-рументи відібрані за однією метою формування портфеля;
—  поліцільовий портфель — портфель, формування якого спрямовано на досягнення декількох цілей.
Управління інвестиційним портфелем підприємства містить у собі:
1) формування інвестиційного портфеля;
2) реструктуризацію портфеля при зміні зовнішніх і внутрішніх умов здійснення фінансових інвестицій.
Формування інвестиційного портфеля — це процес відбору цінних паперів, що мають необхідні інвестиційні якості. Цей процес містить у собі ряд етапів:
1) вибір типу інвестиційного портфеля;
2)  оцінка інвестиційних якостей окремих цінних паперів за критеріями рівня прибутковості, ризику й ліквідності;
3) відбір фінансових інструментів в інвестиційний портфель із урахуванням їх впливу на параметри прибутковості, ризику й ліквідності портфеля;
4)  оптимізація портфеля, спрямована на зниження його ризику при заданому рівні його прибутковості;
5) оцінка основних фінансових параметрів портфеля (прибутковість, ризик, ліквідність).
Реструктуризація інвестиційного портфеля — це обґрунтування й реалізація управлінських рішень, що забезпечують підтримку цільової інвестиційної спрямованості сформованого портфеля за параметрами його прибутковості, ризику й ліквідності шляхом зміни окремих його інструментів.
Процес реструктуризації портфеля здійснюється за такими етапами:
1) моніторинг інвестиційного клімату в державі й регіоні, а також змін кон'юнктури інвестиційного ринку й виявлення змін факторів зовнішнього й внутрішнього інвестиційного середовища;
2) оцінка відповідності інвестиційного портфеля за критеріями прибутковості, ризику й ліквідності стратегічним цілям фінансового інвестування з урахуванням виявлених змін зовнішнього й внутрішнього середовища;
3) розробка заходів щодо реструктуризації портфеля по основних видах цінних паперів і по конкретних їхніх різновидах;
4) визначення часу здійснення угод по реструктуризації портфеля й обґрунтування наказів брокерові на здійснення угод, що забезпечують реструктуризацію портфеля.
Моніторинг інвестиційного клімату й кон'юнктури інвестиційного ринку необхідний для виявлення факторів, які можуть знизити ефективність інвестиційного портфеля.
До факторів зниження ефективності інвестиційного портфеля відносяться:
1.  Для дольових цінних паперів:
— зниження рівня виплачуваних дивідендів внаслідок зменшення суми прибутку емітента;
— кон'юнктурний спад у галузі, у якій емітент здійснює свою операційну діяльність;
—  загальний спад кон'юнктури фондового ринку;
— підвищення рівня оподатковування інвестиційного доходу по дольових фінансових інструментах.
2.  Для боргових цінних паперів:
—  збільшення середньої ставки відсотка на фінансовому ринку;
—  підвищення темпів інфляції порівнянне з попереднім періодом;
—  зниження рівня платоспроможності емітента;
— підвищення рівня оподатковування інвестиційного доходу по боргових фінансових інструментах.
Своєчасне виявлення цих факторів дасть можливість оперативно відреагувати на їхній вплив і провести оперативну реструктуризацію портфеля з метою збереження його вихідних параметрів прибутковості, ризику й ліквідності.


 

You have no rights to post comments