Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Оцінка ефективності фінансових інвестицій підприємства

Оцінка ефективності фінансових інвестицій підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Оцінка ефективності фінансових інвестицій підприємства

Оцінка ефективності фінансових інвестицій підприємства здійснюється на підставі зіставлення обсягу інвестиційних витрат і сум зворотного грошового потоку по них.
До складу зворотного грошового потоку входять суми періодично виплачуваних відсотків або дивідендів за цінними паперами і вартістю реалізації даних цінних паперів за строком закінчення їхнього використання.
За фінансовими інвестиціями інвестор сам вибирає очікувану норму прибутку з урахуванням рівня ризику вкладень у різні цінні папери. Так, консервативний інвестор віддасть перевагу вибору цінних паперів з невисоким рівнем ризику (відповідно й з невисокою нормою інвестиційного прибутку), а агресивний інвестор — вибір цінних паперів з високою нормою інвестиційного прибутку (незважаючи на високий рівень ризику по них).
Показник норми очікуваного інвестиційного прибутку формує й суму інвестиційних витрат у цінні папери, що повинна забезпечити інвесторові очікувану суму прибутку. Ця розрахункова сума являє собою реальну вартість цінного папера. Якщо фактична сума інвестиційних витрат буде перевищувати реальну вартість цінного папера, то ефективність фінансо-вого інвестування знизиться, тобто інвестор не одержить очікувану суму інвестиційного прибутку. І навпаки, якщо фактична сума інвестиційних витрат буде нижча від реальної вартості цінного папера, то ефективність фінансового інвестування зросте, тобто інвестор дістане інвестиційний прибуток у сумі більшій, ніж очікує.
Норма очікуваного інвестиційного прибутку, або необхідна ставка доходу, визначається інвестором виходячи зі сформованих умов фінансового ринку. Існує кілька способів визначення необхідної ставки доходу. За першим способом ставка доходу приймається рівній річній ставці відсотка за банківськими депозитами (Rd).
r=Rd  
Банківський депозит звичайно є більш надійним варіантом вкладення коштів, ніж вкладення в корпоративні цінні папери, тому інвестор, як правило, вимагає вищої прибутковості по облігаціях.
Другий спосіб припускає, що значення необхідної ставки доходу визначається як сума ставки по банківському депозиту й премії за ризик:
r = Rd+RP                                        
Третій спосіб визначення необхідної ставки прибутковості допускає порівняння даної ставки зі ставкою по безризикових вкладеннях (наприклад, у державні короткострокові цінні папери), тоді
r = rf+RP                                                                           
де  rf — ставка доходу по безризикових вкладеннях, коеф.
Таким чином, оцінка ефективності фінансових інвестицій — це оцінка реальної вартості цінних паперів, що забезпечує одержання очікуваної норми інвестиційного прибутку.
Оцінка ефективності фінансових інвестицій має свої особливості у відношенні боргових і часткових цінних паперів.


 

You have no rights to post comments