Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Реальні інвестиції підприємства, їхня сутність і форми

Реальні інвестиції підприємства, їхня сутність і форми
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Реальні інвестиції підприємства, їхня сутність і форми

Основу інвестиційної діяльності підприємства становить реальне інвестування. На більшості українських підприємств цей єдиний напрям інвестування. Це визначає високу роль управління реальними інвестиціями в системі інвестиційної діяльності підприємства.
Реальні інвестиції — це вкладення капіталу у відтворення основних фондів, в інноваційні нематеріальні активи, у приріст запасів товарно-матеріальних цінностей та інші об'єкти інвестування, пов'язані зі здійсненням операційної діяльності підприємства.
Розрізняють три форми реальних інвестицій.
1.Капітальні інвестиції, або капітальні вкладення, — це вкладення капіталу у відтворення основних фондів підприємства.
2. Інноваційні інвестиції (інновації) — це вкладення капіталу в нематеріальні активи підприємства з метою використання в діяльності підприємства нових наукових і технологічних знань.
3. Інвестиції в матеріальні оборотні активи — це вкладення капіталу в приріст запасів матеріальних оборотних активів підприємства з метою забезпечення необхідної пропорційності в розвитку основних та оборотних активів підприємства.

Найпоширенішою формою реальних інвестицій у сучасних умовах є капітальні інвестиції.
З капітальними інвестиціями пов'язані такі інвестиційні операції підприємства:
1. Придбання цілісного майнового комплексу — це інвестиційна операція підприємств, пов'язана з придбанням господарського об'єкта із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з метою забезпечення галузевої, товарної або регіональної диверсифікованості своєї діяльності.
2. Нове будівництво — це інвестиційна операція підприємства, пов'язана з будівництвом нового об'єкта із закінченим технологічним циклом за індивідуально розробленим або типовим проектом на територіях, що відводять спеціально.
3. Перепрофілювання — це інвестиційна операція, пов'язана з повною зміною технології виробничого процесу для випуску нової продукції на діючому підприємстві.
4. Реконструкція — це інвестиційна операція, пов'язана з істотним перетворенням усього виробничого процесу на основі сучасних науково-технічних досягнень на діючому підприємстві.
5. Модернізація — це інвестиційна операція, пов'язана з удосконалюванням активної частини основних виробничих фондів і приведення їх у стан, що відповідає сучасному рівню здійснення технологічних процесів, шляхом конструктивних змін основного парку машин та устаткування, які використовуються на підприємстві у процесі операційної діяльності.
Капітальні інвестиції містять у собі:
—  інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення), у тому числі витрати на капітальне будівництво, витрати на придбання машин та устаткування;
—  витрати з удосконалення об'єкта;
—  інвестиції в нематеріальні активи;
—  витрати на формування основної череди;
— витрати на інші необоротні матеріальні активи. Витрати на придбання основних фондів (і їхніх окремих частин), інших матеріальних і нематеріальних активів з метою їхнього подальшого перепродажу до капітальних інвестицій не належать.
Інноваційні інвестиції відіграють важливу роль у науково-технічному розвитку підприємства.
Інноваційні інвестиції — це одна з форм реальних інвестицій підприємства, що здійснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво.
Інновації впроваджуються по наступних видах:
— комплексна механізація й автоматизація виробництва;
— впровадження нових технологічних процесів;
— освоєння виробництва нових видів товарів і техніки.
За напрямами інноваційних витрат виділяють:
—   фундаментальні й прикладні дослідження;
—   розробки;
—   придбання прав на патенти, ліцензії, ноу-хау, технології та інше;
—    маркетинг і реклама;
—   інші види інноваційних витрат.
Управління реальними інвестиціями підприємства містить у собі:
1) аналіз стану реального інвестування й рівня інвестиційної активності підприємства в попередньому періоді;
2) визначення загального обсягу реального інвестування в майбутньому періоді;
3) визначення конкретних форм реального інвестування, виходячи з напрямів інвестиційної діяльності підприємства;   
4) пошук окремих об'єктів інвестування й оцінка їхньої відповідності напрямам інвестиційної діяльності підприємства;
5)  підготовка бізнес-планів реальних інвестиційних проектів;
6)  забезпечення високої ефективності реальних інвестицій;
7)  забезпечення мінімізації рівня інвестиційних ризиків;
8) забезпечення оптимальної ліквідності об'єктів реального інвестування;
9)   формування програми реальних інвестицій;
10) забезпечення реалізації окремих інвестиційних проектів й інвестиційної програми в цілому.


 

You have no rights to post comments