Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Інвестиційний контроль і моніторинг інвестиційної діяльності підприємства

Інвестиційний контроль і моніторинг інвестиційної діяльності підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Інвестиційний контроль і моніторинг інвестиційної діяльності підприємства

Важливою функцією управління інвестиційною діяльністю на підприємстві є інвестиційний контроль.
Інвестиційний контроль — це процес перевірки виконання й забезпечення реалізації всіх управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності підприємства.
Об'єктом інвестиційного контролю можуть виступати різні управлінські рішення в сфері інвестиційної діяльності підприємства.
Ефективний інвестиційний контроль повинен відповідати ряду вимог, до яких належать:
—  своєчасність проведення контролю;
—  гнучкість методів контролю;
—  простота контролю;
—  економічність контролю.
Інвестиційний контроль ґрунтується на результатах інвестиційного
Розрізняють різні види інвестиційного контролю за кла-сифікаційними ознаками:
1. За формою здійснення контролю:
— зовнішній інвестиційний контроль - здійснюється зовнішніми контролюючими органами (податковою адміністрацією, банком, який видав кредит, зовнішнім Інвестором) з метою виявлення тенденцій розвитку інвестиційної діяльності підприємства, виявлення змін у факторах інвестиційної привабливості підприємства, а також контролю над відповідністю інвестиційної діяльності підприємства існуючим стандартам;
—  внутрішній інвестиційний контроль — являє собою ор-ганізований усередині підприємства процес перевірки виконання інвестиційних планів та управлінських рішень у сфері інвестицій з метою реалізації інвестиційної      стратегії підприємства.
2.  За видами контролю:
— стратегічний інвестиційний контроль — спрямований на інвестиційну стратегію підприємства й виконання її основних показників. Контрольний період — квартал, рік;
—  тактичний інвестиційний контроль — спрямований на виконання показників тактичних планів інвестиційної діяльності підприємства. Контрольний період — місяць, квартал;
— оперативний інвестиційний контроль — контроль виконання календарних планів і бюджетів інвестиційної діяльності. Контрольний період — тиждень, місяць.
Внаслідок інвестиційного контролю на підприємстві виявляються відхилення фактичних результатів від запланованих та аналізуються причини цих відхилень. Негативні відхилення усуваються шляхом прийняття координуючих управлінських рішень й усунення виявлених причин.
Інвестиційний контроль на підприємстві містить у собі ряд послідовних етапів:
—  спостереження за ходом реалізації інвестиційних планових завдань;
— виявлення відхилення фактичних результатів інвестиційної діяльності від запланованих;
— виявлення серйозних погіршень в інвестиційній позиції підприємства;
— виявлення причин відхилень фактичних результатів інвестиційної діяльності від запланованих;
— розробка оперативних управлінських рішень з нормалізації інвестиційної діяльності підприємства відповідно до передбачених завдань інвестиційних планів;
— коригування при необхідності окремих запланованих цілей і показників інвестиційної діяльності у зв'язку зі зміною зовнішніх і внутрішніх умов її здійснення.
Ефективна організація інвестиційного контролю на підприємстві припускає здійснення моніторингу інвестиційної діяльності.
Моніторинг інвестиційної діяльності — це механізм постійного спостереження за контрольованими показниками інвестиційної діяльності, визначення розмірів відхилень фактичних результатів від передбачених і виявлення причин цих відхилень.
Організація моніторингу інвестиційної діяльності сприяє становленню безперервного процесу контролю основних інвестиційних показників, що у свою чергу, веде до підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємства.


 

You have no rights to post comments