Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Інформаційне забезпечення управління інвестиційною діяльністю підприємства

Інформаційне забезпечення управління інвестиційною діяльністю підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Інформаційне забезпечення управління інвестиційною діяльністю підприємства

Ефективність кожної керуючої системи значною мірою залежить від її інформаційного забезпечення.
Інформаційне забезпечення управління інвестиційною діяльністю являє собою процес безперервного цілеспрямованого підбору відповідної інвестиційної інформації. Призначення інформаційного забезпечення полягає в зборі інвестиційної інформації, що може виявитися корисною при прийнятті управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності.
Система інвестиційної інформації — це сукупність даних, які всебічно характеризують інвестиційну діяльність на різних рівнях. Інформаційна система досить динамічна, вона містить у собі сукупність вхідних даних, результати їхньої проміжної обробки, вихідні дані й кінцеві результати, що надходять у систему управління.
Інвестиційна інформація — це набір інформативних показників, необхідних для планування й аналізу інвестиційної діяльності підприємства, підготовки ефективних управлінських рішень у сфері інвестицій.
Інвестиційна інформація різна за своєю природою. Класифікація інвестиційної інформації з різних класифікаційних ознак представлена на рис. 2.3.
За роллю в управлінні виділяють два види інформації — стратегічну інформацію й оперативну інформацію. Стратегічна інформація використовується для оцінки інвестиційного клімату в країні та в регіоні, в оцінці інвестиційної привабливості галузі, при формуванні й оцінці довгострокових цілей і завдань інвестиційної діяльності підприємства. Оперативна інформація використовується в оперативному управлінні інвестиційною діяльністю для розробки короткострокових планових завдань, аналізу результатів інвестиційної діяльності, оперативного регулювання інвестиційних процесів на підприємстві.
За джерелами одержання інвестиційна інформація поділяється на дві групи: інформація, отримана із зовнішніх джерел, та інформація, отримана із внутрішніх джерел.
Формування, систематизація й використання інвестиційної інформації дозволяє створити на підприємстві інформаційну систему управління інвестиційною діяльністю, функціонування якої спрямоване на досягнення стратегічних цілей інвестиційної діяльності підприємства. Набір показників інформаційної системи конкретного підприємства залежить від специфіки, міри диверсифікованості й масштабів інвестиційної діяльності даного підприємства, він може бути розширений при зростанні обсягів інвестицій підприємства.

Канали надходження інвестиційної інформації на підприємство такі:
— загальні публікації в пресі, публікації в спеціальній літературі, офіційні звіти науково-дослідних установ, банки даних;
— неофіційна інформація постачальників, банків, інститутів фінансового ринку;
—   інформація суспільних служб і консультантів;
—   проведення ярмарків, конференцій.
Слід зазначити, що інвестиційна інформація необхідна не тільки для внутрішнього користування на підприємстві. Надання інформації зовнішнім користувачам особливо актуальне для підприємств, які залучають інвестиційні ресурси із зовнішніх джерел фінансування. Зовнішніми користувачами інвестиційної інформації підприємства є інвестори, учасники інвестиційного процесу, державні служби, залучувані інвестиційні консультанти й експерти, а також інші зацікавлені суб'єкти.
Створення інформаційної системи управління інвестиційною діяльністю необхідне для своєчасного забезпечення відповідною інформацією, сформованою з різних джерел, процесу прийняття управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності. У зв'язку з цим від чіткості організації даної системи прямо залежить ефективність прийнятих рішень, а отже, і ефективність інвестиційної діяльності підприємства в цілому. Раціонально організований і відповідним чином регульований інформаційний потік є надійною базою для прийняття оптимальних управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності.


 

You have no rights to post comments