Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Організація управління інвестиційною діяльністю підприємства

Організація управління інвестиційною діяльністю підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Організація управління інвестиційною діяльністю підприємства

Організація управління інвестиційною діяльністю являє собою найважливіший елемент побудови системи управління інвестиційною діяльністю на підприємстві.
Організація управління інвестиційною діяльністю — це координація й оптимізація в часі й у просторі інвестиційної діяльності підприємства з метою досягнення в певний термін найбільшого інвестиційного ефекту.
Організація управління інвестиційною діяльністю на підприємстві передбачає, насамперед, розробку структури й створення системи спеціальних внутрішніх структурних служб і підрозділів підприємства, функціонування яких повинне бути спрямоване на розробку й прийняття ефективних управлінських рішень з усіх питань інвестиційної діяльності підприємства.
Структура системи цих служб залежить від розміру підприємства й масштабу його інвестиційної діяльності.
На малих підприємствах, як правило, структурні служби й підрозділи не створюються. Функції з управління інвестиційною діяльністю покладають на власника або директора підприємства.
Зі зростанням масштабів інвестиційної діяльності підприємства виникає необхідність у використанні додаткових послуг кваліфікованого фахівця — інвестиційного менеджера (як правило, це інвестиційний менеджер широкого профілю, до компетенції якого входить усе коло питань інвестиційної сфери).
На великих підприємствах з великими обсягами інвестиційної діяльності, що інвестують ряд реальних і фінансових проектів створюються спеціальні відділи — відділи з управління інвестиціями.
Структура цих відділів залежить від специфіки інвестиційної діяльності підприємства.
Відділ з управління інвестиціями або інвестиційним відділом являє собою структурний підрозділ підприємства, керівник якого відповідає за використання виділених йому інвестиційних ресурсів і одержання необхідного прибутку від інвестиційної діяльності.
Формування організаційної системи управління інвестиційною діяльністю на підприємстві передбачає ряд етапів:
1. Дослідження особливостей функціонування окремих структурних підрозділів підприємства й виявлення ступеня їхнього впливу на ефективність інвестиційної діяльності.
2. Розробка структури системи управління інвестиційною діяльністю, визначення типів її елементів (відділів).
3. Формування системи прав та обов'язків і міри відповідальності керівників даних відділів.
4. Розробка планових завдань даним відділам і доведення їх до виконавців.
5. Забезпечення контролю виконання встановлених завдань цими відділами шляхом одержання відповідної інформації (звітів), її аналізу й установлення причин відхилень.
Організація управління інвестиційною діяльністю на підприємстві є основою прийняття ефективних управлінських рішень у сфері інвестицій.


 

You have no rights to post comments