Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Система управління інвестиційною діяльністю підприємства

Система управління інвестиційною діяльністю підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Система управління інвестиційною діяльністю підприємства

Система управління інвестиційною діяльністю підприємства являє собою взаємозалежну сукупність окремих елементів, що беруть участь в управлінні інвестиціями.
До елементів системи управління інвестиційною діяльністю належать:
—  об'єкти управління;
—  суб'єкти управління;
—  функції управління;
—  механізми управління.
Об'єкти управління інвестиційною діяльністю являють собою об'єкти, на які спрямований керуючий вплив суб'єктів управління.
До об'єктів управління інвестиційною діяльністю відносять:
—  умови здійснення інвестиційної діяльності;
—   інвестиційні ресурси підприємства;
—   інвестиційні проекти підприємства;
—   цінні папери;
—   інвестиційні ризики;
—   інші об'єкти.

Суб'єкти управління інвестиційною діяльністю — це особи, що приймають рішення, пов'язані з управлінням інвестиціями й інвестиційною діяльністю на підприємстві.
Усі суб'єкти управління інвестиційною діяльністю поділяються на дві групи:
— зовнішні суб'єкти;
— внутрішні суб'єкти.
Зовнішні суб'єкти управління інвестиційною діяльністю — це фізичні і юридичні особи, що перебувають за межами підприємства і впливають на ефективність інвестиційної діяльності підприємства. До них відносять:
1. Державні суб'єкти:
—  центральні органи державної влади;
—  регіональні органи державної влади;
— державні інститути, що впливають на інвестиційну діяльність підприємства.
2. Недержавні суб'єкти:
—  інформаційні, консалтингові, маркетингові організації;
—  зовнішні, у тому числі й іноземні, інвестори;
— інші недержавні підприємства й організації.
Внутрішні суб'єкти управління інвестиційною діяльністю — це окремі особи, діяльність яких безпосередньо пов'язана з конкретним До внутрішніх суб'єктів управління інвестиційною діяльністю належать:
—   власник підприємства,
—  інвестиційний менеджер — найманий робітник, що здійснює ряд функцій з управління інвестиційною діяльністю підприємства.
Механізм управління інвестиційною діяльністю являє собою теоретичне обґрунтування розробки й реалізації управлінських рішень в інвестиційній сфері.
До структури механізму входять кілька елементів:
—  зовнішній механізм;
—  внутрішній механізм.
Зовнішній механізм управління інвестиційною діяльністю - це система інструментів, що регулюють умови здійснення інвестиційної діяльності. Зовнішній механізм базується на діяльності зовнішніх суб’єктів управління інвестиційною діяльністю.
До нього належить:
— ринковий механізм управління інвестиційною діяльністю, що є саморегулюючою й самонастроювальною системою й формується в сфері інвестиційного ринку;
—  державний механізм управління інвестиційною діяльністю.
Внутрішній механізм управління інвестиційною діяльністю — це система інструментів управління, які розробляються й використовуються безпосередньо на підприємстві. До них належать:
—  методи управління інвестиційною діяльністю;
—   нормативні документи підприємства.
Система управління інвестиційною діяльністю підприємства здійснює певні функції. До них належать:
—  загальні функції;
—  спеціальні функції.
Загальні функції управління інвестиційною діяльністю — це функції, які здійснюються системою управління поза залежністю від умов й особливостей інвестиційної діяльності підприємства. .   До них відносяться:
— збір, переробка й систематизація інвестиційної інформації,
— планування інвестиційної діяльності — установлює планові завдання інвестиційної діяльності на довгостроковий і короткостроковий періоди;
— інвестиційний аналіз — призначений для своєчасної оцінки безупинного, що змінюється, процесу інвестиційної діяльності;
— інвестиційний контроль — зіставляє фактичні результати інвестиційної діяльності із запланованими показниками, виявляє причини відхилень фактичних показників від запланованих;
— регулювання інвестиційної діяльності підприємства — пропонуються організаційно-економічні заходи щодо ліквідації причин відхилення фактичних показників інвестиційної діяльності від запланованих;
—  стимулювання інвестиційної активності — пропонуються заходи щодо підвищення інвестиційної активності підприємства.
Спеціальні функції управління інвестиційною діяльністю — це функції, здійснення яких залежить від специфіки інвестиційної діяльності підприємства. До них належать:
— управління реальними інвестиціями — націлено на підвищення ефективності капітальних вкладень, вкладень в оборотні фонди й інновацій підприємства, а також оптимізацію інвестиційної програми реального інвестування підприємства;
— управління фінансовими інвестиціями — націлено на підвищення ефективності вкладень у цінні папери й оптимізацію інвестиційного портфеля підприємства;
— управління інвестиційними ризиками — націлено на зниження ризиків інвестиційної діяльності підприємства.
Для того щоб система управління інвестиційною діяльністю функціонувала ефективно, необхідна чітка й грамотна організація процесу управління інвестиційною діяльністю на підприємстві.


 

You have no rights to post comments