Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Роль інвестицій у розвитку економічних процесів

Роль інвестицій у розвитку економічних процесів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Роль інвестицій у розвитку економічних процесів

Можна виділити такі позитивні ефекти від залучення інвестицій — економічні, соціальні, екологічні.
До економічних ефектів здійснення інвестицій відносять:
—  сприяння модернізації;
—- збільшення обсягів виробництва;
—  підвищення рівня ринкової конкуренції;
—  позитивний вплив на платіжний баланс;
—  розвиток інвестиційної інфраструктури.               
Екологічний ефект спостерігається при інвестуванні ре-сурсозберігаючих технологій, виробництв по вторинній переробці відходів виробництва, очищенню води й атмосферного повітря. Екологічне інвестування спрямоване на поліпшення екологічної ситуації й недопущення подальшого забруднення навколишнього середовища.
Поряд з економічними й екологічними ефектами від вкладення інвестицій, спостерігається ефект соціальний, котрий проявляється в зниженні соціальної напруженості й загрози соціальних конфліктів через:
— створення додаткових робочих місць і скорочення безробіття;
— зростання рівня доходів населення, його купівельної спроможності;
— підвищення рівня життя населення;
— збереження кадрового потенціалу;
— збільшення соціальних виплат як наслідок зростання доходів бюджетів всіх рівнів.
Основні причини, які стримують приплив інвестицій в Україну та в окремі промислові регіони в сучасних умовах розвитку, можна згрупувати, так.
1. Економічні причини:
—  низькі темпи реформування економічної системи;
—  складна й негнучка податкова система;                                              
—  відсутність проробленої амортизаційної політики;
—  неефективно функціонуюча банківська система;
—  недосконалий бюджет;
—  обмежені можливості використання інструментів фондового ринку;                    
—  неефективний процес приватизації;
—   нестійкість курсу національної грошової одиниці;
—   недостатній розвиток малого й середнього бізнесу;
— високий рівень тіньової економіки, корупції й економічній злочинності.
2.  Політико-правові причини:
— наявність протиріч між виконавчими й законодавчими галузями влади, деструктивні дії політичних сил, що підривають ринкові перетворення;
— недосконалість правової бази, відсутність логічно завершеного системного законодавчого забезпечення економічних процесів, зокрема інвестиційній діяльності;
— нестабільність законодавства, внесення невмотивованих змін і доповнень у правові акти;
—  недостатня правова база захисту інвестицій.
3.  Організаційні причини:
— відсутність сучасної системи організації державного управління економічними процесами з використанням нових стилів і методів управління;
— відсутність системного інформаційного забезпечення :       інвестиційної діяльності;
— нерозвиненість ринкової інфраструктури.
4. Соціально-психологічні причини:
— корупція й бюрократія при вирішенні питань здійснення інвестиційної діяльності;
—  безвідповідальність українських підприємств-партнерів;
—  низька підприємницька активність населення.
У сукупності усі ці причини ведуть до становлення несприятливих умов здійснення інвестиційної діяльності в Україні. За даними журналу "Euromoney", у рейтингу країн, привабливих для інвестицій, Україна займає місце в останній чверті із 169 країн світу, а в підготовленому дослідницькою групою "Business risk international" списку "небезпечних для інвестування" країн перебуває в першій третині. Це підтверджує необхідність активізації інвестиційної діяльності на різних рівнях управління.


 

You have no rights to post comments