Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Склад техніко-економічного обгрунтування інвестицій

Склад техніко-економічного обгрунтування інвестицій
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Склад техніко-економічного обгрунтування інвестицій

Технічні аспекти інвестиційного проекту на першій погляд видаються особистою справою підприємця і не обходять інвестора. Але насправді будь-який серйозний інвестор не може ігнорувати цей аспект інвестиційного проекту, оскільки він демонструє можливість технічного здійснення проекту з прийнятним рівнем витрат.
Технічний аналіз покликаний показати техніко-технологічну обґрунтованість проектних рішень. Розробка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту здійснюється, як правило, проектними установами, потім узгоджується із замовником та іншими зацікавленими особами.
Величезна різноманітність технологій, що застосовуються, видів сировини та обладнання значно ускладнюють типізацію технічного аналізу інвестиційних проектів, але звичайно техніко-економічне обґрунтування складається з наступних розділів:
1) початкові дані – посилання на постанови, рішення та інші документи, що є підґрунтям для розробки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту, дані про технічний стан підприємства, що підлягає реконструкції або розширенню, оцінка діяльності, техніко-економічні показники його роботи за останні три роки;
2) місце розташування об’єкта:
– обґрунтування вибору району, пункту, місця реалізації проекту;
– основні будівельні рішення, організація будівництва:
– основні параметри конструкторських рішень щодо будівель та споруд;
– карта розташування підприємства із зазначенням на ній основних автошляхів, залізниць та водних шляхів, місця розташування будівель і споруд, енергетичного господарства, резервних площ для можливого розширення виробництва;
– схеми земельних ділянок, питання власності на них, характеристика та обсяг стічних вод та шкідливих викидів, заходи з водокористування, охорони навколишнього середовища;
– розташування ринків збуту та шляхи доступу до них;
– вартість земельних ділянок та інвестиційні витрати;
– одержання ліцензій або інших дозволів на земельні ділянки;
– обсяги, особливості організації та строки будівельних робіт, потреба в будівельних матеріалах;
– можливості використання потужностей підприємств будівельної індустрії, розташованих у районі будівництва;
– розрахункова вартість будівництва;
3) масштаб проекту (обсяг виробництва), номенклатура продукції, спеціалізація та коопераційні зв’язки підприємства, основні технічні дані та економічні показники продукції порівняно з показниками аналогічних видів продукції передових вітчизняних та іноземних підприємств:
– обґрунтування конкурентоспроможності продукції на світовому ринку, її вплив на розширення експорту, зменшення імпорту та поповнення валютного запасу;
– визначення спеціалізації та кооперації підприємства;
– забезпечення підприємства сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, енергією, паливом, водою і трудовими ресурсами;
– ринок збуту та його вплив на вибір обсягу виробництва;
– екологічні, санітарні та інші обмеження на масштаби виробництва;
– можливості розширення виробництва в майбутньому;
4) технологія:
– основні технологічні рішення, склад підприємства, організація виробництва;
– обґрунтування вибору технології виробництва та основного технологічного обладнання;
– вимоги технології до інфраструктури;
– екологічні аспекти технології;
– можливості використання місцевих технологій та обладнання;
– можливості використання технологічного обладнання із західних країн;
5) обладнання:
– конкретний перелік обладнання із зазначенням його постачальників, обґрунтування вибору останніх;
– можливості ремонту обладнання та забезпечення запасними частинами;
– забезпечення належного режиму експлуатації обладнання, необхідного рівня кваліфікації робочої сили;
6) перелік та характеристика об’єктів інфраструктури:
– виробничі, адміністративні, складські, допоміжні, соціально-побутові будинки і споруди;
– торговельна мережа;
– наявний транспорт;
– електропостачання;
– водопостачання й каналізації;
– соціальна інфраструктура;
– у разі відсутності необхідних об’єктів інфраструктури потрібно передбачити, хто, в які строки, за рахунок яких коштів їх створюватиме;
7) на завершення наводяться дані про загальні вимоги до розробки, складання та затвердження ТЕО, перелік конструкторських і дослідних робіт, графік виконання проекту.
Усі експертні оцінки проводяться з урахуванням аналізу всіх альтернативних варіантів рішень на кожному етапі аналізу. Відбір варіантів відбувається на основі юридичних, фінансових, екологічних обмежень та соціальної доцільності.
Технічний аналіз дозволяє визначити величину інвестиційних витрат за проектом та поточні витрати на випуск продукції. Це надає можливість при співставленні з прогнозним обсягом продажів зробити висновки щодо можливості реалізації проекту у даних умовах.


 

You have no rights to post comments