Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Мета, завдання та функції інвестиційної діяльності

Мета, завдання та функції інвестиційної діяльності
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Мета, завдання та функції інвестиційної діяльності

Головна мета інвестиційної діяльності — забезпечення найбільш ефективних шляхів реалізації інвестиційної стратегії підприємства. У процесі реалізації основної мети механізм інвестиційного менеджменту має бути спрямований на вирішення таких найважливіших завдань або цілей, а зокрема забезпечення:
—  високих темпів економічного розвитку підприємства, його конкурентоспроможності за рахунок ефективної інвестиційної діяльності;
—  максимальної дохідності (чи прибутковості) або досягнення соціального ефекту від інвестиційної діяльності підприємства;
— мінімізації ризиків при впровадженні інвестицій і здійснення інвестиційної діяльності;
— оптимальної ліквідності інвестицій і можливостей швидкого реінвестування капіталу за зміни зовнішніх і внутрішніх умов щодо здійснення інвестиційної діяльності;
—  достатнього обсягу інвестиційних ресурсів та оптиміза-ції (форми та методів усіх можливих джерел) і погодженості їх структури з прогнозом;
—  фінансової стійкості та платоспроможності підприємства у процесі інвестиційної діяльності (прогнози щодо впливу інвестиційної діяльності на рівень своєї фінансової стійкості та платоспроможності);
— пошук ефективних шляхів прискорення реалізації діючої інвестиційної програми підприємства та інвестиційних проектів.
Усі розглянуті завдання інвестиційної діяльності взаємозалежні, взаємодоповнюючі, і тому їх слід розглядати та враховувати сукупно з особливостями кожної окремо. Об'єкт дослідження — це процеси управління інвестиціями, які містять у собі об'єкт, суб'єкт і функції управління.
Функції системи управління інвестиціями підприємства
1)    Аналіз та прогнозування розвитку інвестиційного ринку
2)    Розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності підприємства
3)    Розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів (фінансових і реальних) інвестицій підприємства
4)    Оцінка інвестиційної привабливості ІП і відбір найбільш ефективних
5)    Оцінка інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів та відбір найбільш ефективних з них
6)    Формування інвестиційного портфеля та його оцінка за критеріями дохідності, ризик у та ліквідності
7)    Поточне планування та оперативне управління реалізацією окремих інвестиційних програм і проектів (система планів і бюджетів)
8)    Організація  моніторингу реалізації окремих інвестиційних проектів і програм  на основі  систем показників  та виявлення  чинників щодо відхилення цих показників
9)    Підготовка рішень про своєчасне припинення  (вихід) впровадження неефективних ІП (продаж окремих фінансових інструментів) та реінвестування капіталу.


 

You have no rights to post comments