Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Економічна сутність інвестицій

Економічна сутність інвестицій
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Економічна сутність інвестицій

Термін "інвестиції" (від лат. invest ~ "вкладати") — нині це вкладення капіталу з метою його подальшого збільшення.
Відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність" інвестиції — це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницького та іншого видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток (дохід) чи досягається соціальний ефект. До таких цінностей належать: кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери; рухоме та нерухоме майно; майнові права, пов'язані з авторським правом, досвідом та іншими видами інтелектуальних цінностей; сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок і виробничого досвіду, необхідного для організації того чи іншого виду виробництва, але незапатентованого (ноу-хау); права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, устаткуванням, а також інші майнові права; інші цінності.
Узагальнюючи думки багатьох дослідників, можна сказати, що інвестиції — це багатоаспектні вкладення капіталу, що можуть реалізуватися у різних формах і характеризуватися різними особливостями.
Узагальнення поглядів щодо визначення поняття "інвестиції"  дали змогу виділити такі ознаки інвестицій, що є найбільш суттєвими:
1)  інвестування — відкрита система;
2)  інвестиції потенційно мають здатність приносити прибуток або соціальний ефект;
3)  інвестування — це процес перетворення частини накопиченого капіталу в альтернативні види активів суб'єкта господарювання;
4)  використовуються різноманітні та можливі інвестиційні ресурси, які характеризуються попитом, пропозицією та ціною;
5)  мають цілеспрямований спосіб вкладення капіталу в будь-які об'єкти або активи щодо впровадження НТП;
6)  характеризуються наявністю строку вкладення;
7)  є метою інвестора (інвесторів) щодо вкладання (інвестування);
8)  є метою суб'єкта управління (держави, галузі, регіону, підприємства);
9)  характеризуються наявністю ризику вкладення капіталу;
10) мають страхування грошових коштів від інфляції.


 

You have no rights to post comments